Teema 2 Miks see on oluline?

Enesearenguga tegelemine on ümberkujundava õppimise oluline tunnusjoon. See on viis saada teadlikumaks iseendast, oma käitumisest, valikutest, eesmärkidest ja strateegiatest. Abraham Maslow viitab sellele, et kõikidel inimestel on sisemine vajadus isikliku arengu ja eneseteostuse järele, mis toimub läbi protsessi, mida nimetatakse enese-aktualiseerimiseks. See viitab loomulikule vajadusele saavutada unikaalne potentsiaal. Eneseaktualiseerunud inimesed aktsepteerivad seda, kes nad on, hoolimata nende vigadest ja piirangutest, ning neil on kogemus, et nad suudavad olla loomingulised kõigis oma eluvaldkondades. Enesearenguga tegelemine avaldab tõenäoliselt positiivset mõju ka professionaalsele arengule tänu kõvade ja pehmete oskuste paranemisele, teadmiste laienemisele ja eneseteadvuse kasvule.