Teema 2 Miks see on oluline?

Soov ja valmidus tegutseda iseseisvalt ja algatusvõimeliselt on olulised, sest:

  • See suurendab suutlikkust olla autonoomne, sõltumatu, mitte nõuda teistelt inimestelt heakskiitu.
  • See suurendab rahulolu tööst.
  • See parandab otsustusvõimet.

Iseseisev tegutsemine ja algatusvõime  võimaldab inimestel aktiivsemalt toime tulla raskustega, näiteks stressorite, töötuse, karjäärimuutuste jms. Paljude inimeste jaoks on elu tagaajamise asemel esmatähtis lasta elul ise nendeni tulla ja nad on valmis tegutsema ehedalt ja autentselt vastuseks sellele, mida elu toob.

See pädevus arendab toimetulekuvõimet, eksimistega toimetulekut, püsivust. See suurendab suutlikkust olla autonoomne, sõltumatu, mitte oodata teistelt inimestelt heakskiitu.

Iseseisvalt tegutsev ja algatusvõimet näitav globaalne konkurents on tulevikus üha enam vajalik, kuna see parandab otsustusvõimet, suurendab tööga rahulolu ning aitab inimestel aktiivselt raskusi ja takistusi ületada, ülesandeid täita ja püstitatud eesmärke saavutada.