Teema 2 Miks see on oluline?

  • Väärtuste kohaselt tegutsemine on eriti oluline haavatavate ja mitteseotud rühmade kaasamisel sotsiaal-kultuurilise ja ametialase integratsiooni protsessi. Kaasaegne professionaalne maailm on kiire tempoga, mitmekesine ja pidevalt muutuv. Väärtustest lähtuv tegutsemine, kui enesejuhtimise üks kompetentse muutub oluliseks noorte abistamisel töökohal orienteerumisega.
  • Noored peavad suutma end paindlikult juhtida ja kohaneda erinevate töökeskkondadega; Hiljutine Gallupi aruanne näitab, et 21% millenniumlastest teatas oma töökoha vahetamisest viimase aasta jooksul, mis on kolm korda rohkem kui mittemillenniaalid (Gallup, 2016). Lisaks peavad noored suutma iseennast mõista ja endasse uskuma, suutma tuvastada oma huvid ja siduda need neile sobiva töökoha leidmisega (AEGEE, 2018).