Teema 2 Miks see on oluline?

  • Loomise ja innovatsiooni tähtsus kaasaegse maailma kontekstis muutub ülioluliseks, eriti mis puudutab väheste suhtlemiskogemuste ja -võimalustega noorte sotsiaal-kultuurilist ja professionaalset integratsiooni.
  • Tänapäeva noored sisenevad tööturule dünaamilisel perioodil; töökohad ja tööotsingud on keerulisemad, nõuavad paindlikkust ja innovatsiooni, kuna tõenäoliselt hakkavad noored spetsialistid otsima uut tüüpi töökohti, mida paar aastat tagasi polnud (AEGEE, 2018). Lisaks peavad nad oma isiklikus ja tööelus lõimuma kohalike sotsiaal-kultuuriliste ootustega.
  • Noored, kes on võimelised mõtlema kriitiliselt, paindlikult, iteratiivselt, terviklikult, uudishimulikult ja on võimelised probleeme lahendama, näitavad üles loovuse ja innovatsiooniga seotud võtmeoskusi ja -pädevusi, mis võivad aidata neil integreeruda.