Teema 2 Miks see on oluline?

Tegeledes igapäevaselt  probleemide ja küsimustega, on oluline probleemide käsitlemise oskus. Selle mitte omandamisel võivad olla negatiivsed tagajärjed.

See oskus on oluline, kuna võimaldab teha üldise olukorra analüüsi. See võimaldab arendada suhtlemisoskusi, loovust ja meeskonnavaimu. See aitab kaasa enesekehtestamisele, eriti kui küsimus puudutab mitut inimest. Otsuste tegemise oskus võimaldab end kehtestada, koostööd teha, läbi rääkida. Probleemide lahendamine tugevdab isiklikku ja rühma rahulolu.