Teema 2 Miks see on oluline?

Kui avaldate austust enda ja teiste vastu, märkate oma elus muutusi. Isikud, kellega olete seotud, hakkavad käituma meeldivalt ja viisakalt. Te hakkate sügavamalt mõistma ennast ja teisi, kellega suhtlete.

Enda ja teiste austamine aitab teil luua inimestega tugevamaid sidemeid. Austusväärne käitumine aitab teil palju paremini suhelda ja teisi inimesi mõista, olgu see siis teie äri- või isiklikes suhetes. Nad austavad teid vastutasuna, kui tunnevad, et neid hinnatakse ja mõistetakse, mille tulemuseks on positiivne side.

Teiste suhtes austuse näitamisel ja nendega arvestamisel on mitmed eelised:

  • Südamed pehmenevad. Meil kõigil on inimestega lahkarvamusi. Lugupidamine võib tüli trajektoori nihutada, olgu tegemist väiksema või suurema tüliga…
  • Paremad kuulajad. Kui näitame üles austust teiste vastu, kuulavad nad meid palju tõenäolisemalt.
  • Selle tulemusena tekivad uued suhted.