Teema 2 Miks see on oluline?

Läbirääkimis- ja lepitusoskus on oluline nii töökohal kui ka isiklikus elus. Töökohal aitavad need saavutada pikaajalist karjääriedu, tõsta tootlikkust ja vähendada konflikte töökohal. Isiklikus elus suurendavad need teie loomingulist ja arutlusvõimet, muudavad inimeste jaoks teie ärakasutamise raskemaks ja muudavad teid paremaks strateegiks.

Inimesed, inimrühmad ja organisatsioonid on kaasatud suhtlemisse teiste inimeste, inimrühmade ja organisatsioonidega koos elades, oma eesmärke saavutades, kõndides, istudes jne. Nende kokkupuudete käigus on konfliktide tekkimine vältimatu. Erinevad osapooled proovivad haarata enda kätte väärtuslikke ressursse ning neil on erinevad väärtused, hoiakud ja tõekspidamised (Karip, 2000).