Teema 2 Miks see on oluline?

Meeskonna juhtimine on oluline oskus, sest sellest sõltub projekti elluviimine. See eeldab nii inimlikku kuulamis võimet, otsuse tegemist, meeskonna ühtekuuluvuse soodustamist kui ka know-howd kuidas projekti piiratud aja jooksul läbi viia.

Need oskused on olulised kõikide projektide läbiviimisel: nii isiklikus kui ka tööalases kontekstis.

Näited isiklikest projektidest, mille juhiks saate olla:

  • Korralda oma sugulasele perega üllatuspidu.
  • Korralda väikestele vendadele ja õdedele sõit kinno (valige film ja rentige buss).
  • Jne.

Näited projektidest, mis on seotud ametialase tegevusega, mille juhiks saate olla:

  • Korralda kolleegidega veoauto tühjakslaadimine.
  • Korralda kolleegidega ettevõtte territooriumi korrastamine.
  • Jne.

Kõik need on tavalised olukorrad, mis nõuavad juhtimisega seotud oskusi ja suhtumist: kuulamine, nõu andmine, ühendamine ja motiveerimine, planeerimine ja organiseerimine.