Teema 2 Miks see on oluline?

Sõna suhtlemine on tuletatud ladinakeelsest sõnast “communis”, mis tähendab “tavalist”. Seega tähendab suhtlemine, ühiste ideede jagamist. “Kui me suhtleme,” ütleb Wibur Schramn, “siis me proovime luua kellegagi “ühisust”. See tähendab, et me püüame jagada teavet, ideid või suhtumist. Suhtlemise olemus seisneb selles, et saaja ja saatja “saavad” konkreetse sõnumi jaoks kokku. Lühema Oxfordi inglise sõnaraamatu järgi tähendab suhtlemine “ideede, teadmiste jne vahendamist, edastamist või vahetamist kõne, kirjutamise või märkide abil”. Suhtlemine toimub siis, kui üks inimene edastab teisele inimesele teavet ja arusaamist. See viitab ideede, tunnete, emotsioonide, teadmiste ja teabe vahetamisele kahe või enama inimese vahel.

Kui räägite või kuulate kedagi, tekib suhtlus. Näiteks koolitaja suhtleb loengut pidades oma õppijatega. Aga kui ta räägib või kirjutab keeles, mis pole õppijatele arusaadav, siis suhtlust ei toimu. Kui loed raamatut, suhtleb selle autor sinuga. Kuid suhtlemine ei tähenda pelgalt kirjalikke või suulisi sõnumeid.

See hõlmab kõike, mida saab kasutada tähenduste edastamiseks ühelt inimeselt teisele, nt huulte liigutamine või silmapilgutamine või käte liigutus võib anda rohkem tähendust kui isegi kirjutatud või öeldud sõnad. Tegelikult on suhtlus protsess, mille käigus edastatakse sõnum ühelt inimeselt teisele, et teda mõistetaks. Ärijuhtimises tuleb organisatsiooni eri tasanditel tegutsevate juhtivtöötajate ja nende alluvate vahel äripoliitika kavandamise ja elluviimise eesmärgil vahetada ideid, eesmärke, korraldusi, pöördumisi, tähelepanekuid, juhiseid, ettepanekuid jne.

Sõna suhtlemine on tuletatud ladinakeelsest sõnast “communis”, mis tähendab “tavalist”. Seega tähendab suhtlemine, ühiste ideede jagamist. “Kui me suhtleme,” ütleb Wibur Schramn, “siis me proovime luua kellegagi “ühisust”. See tähendab, et me püüame jagada teavet, ideid või suhtumist. Suhtlemise olemus seisneb selles, et saaja ja saatja “saavad” konkreetse sõnumi jaoks kokku. Lühema Oxfordi inglise sõnaraamatu järgi tähendab suhtlemine “ideede, teadmiste jne vahendamist, edastamist või vahetamist kõne, kirjutamise või märkide abil”. Suhtlemine toimub siis, kui üks inimene edastab teisele inimesele teavet ja arusaamist. See viitab ideede, tunnete, emotsioonide, teadmiste ja teabe vahetamisele kahe või enama inimese vahel.

Kui räägite või kuulate kedagi, tekib suhtlus. Näiteks koolitaja suhtleb loengut pidades oma õppijatega. Aga kui ta räägib või kirjutab keeles, mis pole õppijatele arusaadav, siis suhtlust ei toimu. Kui loed raamatut, suhtleb selle autor sinuga. Kuid suhtlemine ei tähenda pelgalt kirjalikke või suulisi sõnumeid.

See hõlmab kõike, mida saab kasutada tähenduste edastamiseks ühelt inimeselt teisele, nt huulte liigutamine või silmapilgutamine või käte liigutus võib anda rohkem tähendust kui isegi kirjutatud või öeldud sõnad. Tegelikult on suhtlus protsess, mille käigus edastatakse sõnum ühelt inimeselt teisele, et teda mõistetaks. Ärijuhtimises tuleb organisatsiooni eri tasanditel tegutsevate juhtivtöötajate ja nende alluvate vahel äripoliitika kavandamise ja elluviimise eesmärgil vahetada ideid, eesmärke, korraldusi, pöördumisi, tähelepanekuid, juhiseid, ettepanekuid jne.