Teema 2 Miks see oluline on?

Info töötlemine ja analüüsimine on meid ümbritseva maailma mõistmiseks olulised; informeeritus, teabe leidmine, sorteerimine, liigitamine, küsimustele vastuste leidmine  on probleemide lahendamise aluseks.

Olenemata teabe liigist või vormist (ametlikus kontekstis antud suuline juhend, ametlik e-kiri, meediasündmus, töö kirjeldus, reisi ettevalmistamine) tugineme selle analüüsimisel meetodile, mis on praktiliselt sama.

Vajadusel võimaldab see teabetöötlus viis teha valikuid ja seeläbi ka tegutseda.