Teema 1 Mis on väärtuspõhine tegutsemine?

  • “Väärtuspõhine tegutsemine”, mida mõnikord nimetatakse ka “kohusetundlikkuseks” (Chernyshenki, Kankaras & Drasgow, 2018) või “tööeetikaks” (NRC, 2012) on pädevus, mis viitab sellele, et inimene suudab oma ülesandeid ja kohustusi seostada oma isiklike sotsiaalsete ja organisatsiooniliste väärtustega (ESCO, 2021). See aitab isikul tagada, et ta tegutseb järjepidevalt ja eetiliselt vastutustundlikult. Oluline on märkida, et viidates sellele konkreetsele pädevusele, peetakse silmas rangelt väärtusi, mida saab õppida ja arendada, mitte aga fikseeritud moraalseid väärtusi.
  • Teatud seadusandluse või eeskirjade järgimine (näiteks eetikakoodeksi järgimine), konfidentsiaalsuse austamine ja kohustuste täitmine on näitajad selle kohta, et inimene on võimeline käituma vastavalt oma väärtustele. Täpsemalt võib see töökeskkonnas välja näha järjekindlusena aeganõudva ülesande täitmisel, kaastöötajate toetamisena ja organisatsiooni professionaalse esindamisena (OECD, 2018).