Teema 1 Mis on ülesannete rutiinsete nõuete täitmine?

Ülesannete rutiinsete nõuete  täitmine on iga tegevuse puhul oluline võime. See võime eeldab:

  • vajalikku arusaama täidetava ülesande juhistest: mida mult palutakse teha, kas ma olen aru saanud, mida minult küsitakse?
  • oskus planeerida oma aega toimingu sooritamiseks: vastavalt sellele, kuidas olen aru saanud sellest, mida mul palutakse teha, kuidas teen ettevalmistusi ja mõtlen läbi kuidas viin tegevust läbi , mida vajan (varustus), kus ma ülesannet täidan? (ruum), kuidas haldan oma aega (ajaline piirang).

Ülesannet täites jälgi enda koostatud ajaplaani. Ole tähelepanelik ja hoolas.

See VPO nõuab selliste omaduste kasutamist, nagu:

  • Vaatlus: ruum, materjal, pilt.
  • Keskendumine, mis aitab pilti meelde jätta.
  • Pingetaluvus: ülesanne võib tunduda korduv, rutiinne
  • Hoolsus: ülesanne nõuab täitmisel täpsust ja tähelepanu.