Teema 1 Mis on teiste juhtimine?

Teiste juhendamine tähendab, et oled võimeline teisi inimesi projekti õnnestumiseks kaasama.

Sellel VPO-l on inimese liidrina identifitseerimiseks ja tiimi juhina kinnitamiseks kaks mõõdet.

Juht peab kujundama suhtumise ja käitumise, mis põhinevad peamistel suhtlemisoskustel ja strateegilisel meisterlikkusel.

Ta peab leidma viisi vahel liialt autoritaarsete tippjuhtide ja mõnikord projekte liialt aeglustavate madalama astme juhtide vahel balanseerimiseks.

Juht on lõppkokkuvõttes projekti “teenistuses”, ühendades meeskonna ja korraldades iga meeskonnaliikme ülesanded selgel ja harival viisil.

Kaks juhiks sobiliku inimese dimensiooni on:

1.Projekti elluviimine ja juhtimine. Juht on strateeg ja visualiseerib projekti etappe, et:

 • Korraldada ja koordineerida igaühe tööd.
 • Veenduda, et tehnilised ja inimlikud tingimused oleksid täidetud.
 • Hallata tehnilisi või inimlikke ettenägematuid olukordi ja leida lahendusi – arvestades samas koostööpartnerite arvamust.
 • Kontrollida, kas projekt/selle osa on soovitud viisil täidetud.

2.Juhib inimesi meeskonnavaimu abil:

 • Kommunikeerib projekti olemust: väljakutseid, vajalikkust jne, luues usaldava õhkkonna, motiveerides inimesi, kes soovivad tema meeskonna liikmeteks olla. Valdab suurepäraselt inimeste ühendamise kunsti. Kommunikeerib projekti etappe ja iga inimese rolli selgel ja harival viisil.
 • Julgustab kõiki koos töötama ja loob kollektiivse intelligentsuse (loovus probleemide lahendamisel).
 • Kuulab kõiki ja võtab nende arvamusi arvesse.
 • Teeb projekti edenemisest kokkuvõtteid, annab ülevaateid ning vajadusel teeb korrektiive.
 • Teeb otsuseid peale meeskonnaga aru pidamist.
 • Aitab pingeid maandada.
 • Julgustab ja väärtustab igat inimest ja meeskonda tervikuna tehtud töö eest.