Teema 1 Mis on probleemide ja küsimuste käsitlemine ?

Probleemide lahendamise oskus on eduka tegutsemise jaoks hädavajalik. Probleemi lahendamine saab toimida alles siis, kui probleem(id) on selgelt tuvastatud ja neid on analüüsitud. Kui probleem on selgelt tuvastatud, on vaja mõelda võimalikele lahendustele, osata ette mõelda ja vajadusel abi küsida, et lõpuks teha õigeid otsuseid. Probleemi lahendamine koosneb kolmest sammust:

1.Probleemi tuvastamine

 • Hindamine: küsimuste küsimise teel olukorrast aru saamine ja analüüs
 • Probleemi selge sõnastamine
 • Suhtlemine: Enda arvamuse selgesõnaline väljendamine

2.Probleemi lahendamine

 • Mõtle erinevatele lahendustele (ja katseta neid, kui on võimalik)
 • Ole loov, kasuta probleemi lahendamiseks oma teadmisi
 • Oskus oma arvamust jõuliselt väljendada

3.Otsuste tegemine

 • Ärge kartke küsida abi välistelt partneritelt
 • Suutlikkus oma arvamust kahtluse alla seada, valmidus oma eesmärke üle vaadata ja olla paindlik: olge valmis taganemiseks
 • Oskus teha valikuid
 • Arendada või tugevdada meeskonnavaimu ja ühist otsustusvõimet
 • Liikuge samm-sammult, kuid mitte liiga kiiresti ega liiga aeglaselt