Teema 1 Mis on planeerimine ja korraldamine?

Planeerimine ja korraldamine on projekti õnnestumiseks hädavajalikud ning need hõlmvad paljusid muid läbivaid oskusi. Oskus korraldada tähendab oskust selgelt määratleda erinevad täidetavad ülesanded, aga ka neid tähtsuse järjekorda seada. See oskus eeldab head ajaplaneerimist, saavutatava tulemuse hindamist ning ka kohanemise ja emotsioonide juhtimise oskust. Kui seda tegevust tehakse rühmas, tähendab see head suhtlemisoskust, teadlikkust ja ühist pühendumist.

Meeles tuleb pidada erinevaid olulisi aspekte:

  • Strateegia väljatöötamine: esiteks on oluline määratleda täpsed eesmärgid ja oodatavad tulemused, et hinnata tulemusi ja nende teostatavust. Seejärel on üldvaate saamiseks vaja selgelt määratleda täidetavad ülesanded ja lõpuks kehtestada tööreeglid. Võttes arvesse väliseid takistusi ja võimalikke riske, määratlesime seejärel protsessi, mida järgida.
  • Planeerige tegevusi: Kui ülesanded on selgelt määratletud, on oluline need prioritiseerida ja täpsustada realiseerimise erinevad etapid: Mis, millal, kus, kellega jne.
  • Planeeringe oma aega: tööplaani koostamine ametliku ajakava vormis võimaldab teil olla hästi ettevalmistunud ja vältida ebameeldivaid üllatusi. Ärge kartke lisada vahepealseid eesmärke ja vältige kiirustamist. Tööplaani koostamisel on vaja määrata ka tähtajad, võttes arvesse väliseid ootamatuid olukordi. See võimaldab teil olla paindlik.
  • Ressursside ja kvaliteedi juhtimine: meeskonnas või partnerluses töötamine, samuti delegeerimise võime tagavad kvaliteedi. Hea suhtlus ja emotsionaalne juhtimine on projekti või tegevuse edukaks lõpuleviimiseks hädavajalikud. Vahehinnangud ja paindlikkus võimaldavad kohandamist kogu projekti vältel.