Teema 1 Mis on loovus ja innovatsioon?

  • Loovus on uute ideede genereerimine või olemasolevate ideede kombineerimine abstraktsetest kognitiivsetest kontseptsioonidest, et luua midagi uut või uuenduslikku nii kunstilisel kui esteetilisel ja mittekunstilisel viisil (nt isiklikus elus ja töökohal) (ESCO, 2021).
  • Kuigi üheselt mõistetava loovuse definitsiooni osas puudub üksmeel, on teadlased üldiselt siiski arusaamal, et loovus on seotud protsessi ja tulemusega (Said-Metwaly et al, 2018); see on protsess, mille rakendamise käigus kasutate oma kujutlusvõimet originaalse väärtusega tulemuse saamvutamiseks. Innovatsioon on loominguliste heade ideede elluviimise protsess (Robinson, 2017). Oluline on märkida ebaõnnestumise kriitilist tähtsust ja loomeprotsessi iteratiivsust. Aktiivne loomine nõuab, et inimene suudaks ebaõnnestumisega silmitsi seistes püsima jääda, kuid jätkata itereerimist, kuni leiab lahenduse.
  • Loovuse olemuse ja kasulikkuse kohta levib palju ühiskondlikke müüte, näiteks et loovad saavad olla ainult kunstialadel töötavad inimesed ja et loovus on loomulik anne, mida ei saa õpetada. Oluline on rõhutada, et loovus ei ole sama mis kunstilisus; kõigil inimestel on loominguline võimekus ning neil on võime mõelda loomingulisi mõtteid ja teha loomingulisi tegusid. Seetõttu on kõigil inimestel olenemata valitud erialast ja karjäärist võimalus olla töökohal loov.