Teema 1 Mis on lepitamine ja läbirääkimised?

Läbirääkimised – suhtlemisprotsess kahe või enama poole vahel, mille eesmärk on leida ühisosa ja jõuda kokkuleppele vastastikust huvi pakkuva küsimuse lahendamiseks või konflikti lahendamiseks. Enne läbirääkimisi peaks kumbki pool reeglina konsulteerima juristiga. Advokaadiga konsulteerimine võimaldab mõlemal poolel olla hästi kursis oma õigustega ja kohustustega selles küsimuses, mida nad lahendada soovivad. Vahendus on protsess, kus neutraalne isik abistab pooli asjade arutamisel ja lahenduseni jõudmisel.

Meie töö- ja isiklik elu võib olla rahuldustpakkuvam ja edukam, kui suudaksime ainult oma läbirääkimisoskusi parandada. Mida me mõtleme läbirääkimiste all?

Sõnaraamatu järgne definitsioon on:

 • vestelda teise osapoolega, et leppida või kokkuleppele jõuda
 • tehingu või lepingu tingimuste vastastikune läbiarutamine ja kokkuleppimine
 • leppimine arutamise ja läbirääkimiste teel.

Muude läbirääkimiste terminite hulka kuuluvad näiteks kauplemine, äritsemine, ja hobustega kauplemine.

Läbi räägitakse väga erinevates olukordades.

 Laps püüab veenda vanemat supermarketist maiustusi ostma.

 • Üritad oma korterikaaslast veenda nõusid pesema, kuigi on sinu kord.
 • Ametiühingu esindaja istub koos juhtkonnaga ja vaatab iga-aastaselt üle palgad ja tingimused.
 • Jääte ülesandega hiljaks ja kavatsete pöörduda oma õppejõu poole, et saada ajapikendust.
 • Mõtlete autoga kauplemisele ja uuema versiooni soetamisest.
 • Ema püüab panna oma väikest tütart juurvilju sööma või tuba koristama.
 • Sõbrad püüavad otsustada, millist filmi nad täna õhtul vaatama lähevad.
 • Töötaja palub palka tõsta.
 • Tarbija püüab müüjalt külmkapile soodsamat pakkumist saada.
 • Uued tuttavad püüavad kindlaks teha, kas neist saavad sõbrad või armukesed.
 • Kahe riigi esindajad istuvad maha, et arutada pingeid piiril ja sõjaohtu.

Kõik need olukorrad koos paljude teistega hõlmavad läbirääkimisi. Läbirääkimised on suhtlus- ja probleemide lahendamise protsess, mis põhineb oskuste ja teadmiste laialdasel alusel. See on ka üks populaarsemaid ja tõhusamaid vahendeid konfliktide ja arusaamatuste lahendamiseks

“Leppimine” – protsess, kus volitatud isik kohtub vaidluse osapooltega ja uurib võimalusi, kuidas see kokkuleppel lahendada.

Leppimine aitab osapooltel kokku jõuda tänu:

 • probleemide tuvastamisele ning faktide ja asjaolude mõistmisele
 • probleemide arutamisele
 • osapoolte vajaduste mõistmisele
 • mõlemale poolele vastuvõetava kokkuleppe saavutamisele