Teema 1 Mis on koostöö meeskondades ja võrgustikes?

Teistega meeskondades ja võrgustikes koostöö tegemine koosneb organiseerimisest, partnerite või meeskondadega koostööprojektide läbiviimisest ja nende avatult hindamisest. Oluline on, et seda tehakse ühiselt kokku lepitud tingimustel, teiste võimeid, kogemust ja panust austades. Järgnevad olulised mõisted on kuulutatud eraldiseisvateks:

  • Professionaalse võrgustiku rajamine ja teiste inimestega sidemete loomine: Võrgustiku loomine on võime vahetada ideid ja teavet organisatsioonide ja inimestega, kellel on ühised huvid, et luua vastastikust kasu toovaid pikaajalisi suhteid. Kuigi sotsiaalsed ja professionaalsed veebivõrgustikud – nagu LinkedIn, Facebook, Instagram jne – on olulised, ulatub võrgustike loomine sellest oluliselt kaugemale ja eeldab kahepoolset teadmiste vahetamise protsessi.
  • Tugevate võrgustike loomiseks peate vähemalt korra inimestega kohtuma, soovituslikult näost näkku. Seetõttu on oluline osaleda konverentsidel, üritustel ja seminaridel, sest need kõik on võimalused isiklike kontaktide arendamiseks, kellega saab hiljem läbi tehnoloogia suhtlemist jätkata. Samuti ei anna sageli tulemusi võrgustike loomine lihtsalt ühenduste loomise eesmärgil. Nagu paljude asjade puhul, on võrgustiku loomisel kasulik omada visiooni või eesmärki. See võimaldab teil olla keskendunud, kuid mis kõige tähtsam, ehtne. Teadmiste ja teabe jagamine: töötajate teadmised ja oskused on ettevõtte kõige väärtuslikum vara. Sageli rakendavad inimesed oma ülesannete täitmisel teadmisi ja oskusi ning jätavad need enda teada, takistades sellega ettevõtte edu. Teabe jagamisel on mitmeid eeliseid: see võimaldab areneda, säilitada motivatsiooni, saada tunnustust, toota uusi ideid ja sisendada muuhulgas kogu meeskonda missioonitunnet.
  • Meeskonnatöö: meeskonnatöö on inimesl, iseseisvusel, autonoomial, määratletud kohustustel, määratletud juhtimisel ja ühise eesmärgi saavutamiseks vajalikel ressurssidel. Et meeskonna koostöö oleks edukas, peavad inimesed olema avatud mõtlemisega, head suhtlejad, organiseeritud, kohanemisvõimelised ja suutma kõige üle mõistlikult arutleda.
  • te koostöö, kes töötavad tõhusalt ühise eesmärgi nimel. Meeskonna tugevus põhineb vastastikusel toetusel, tõhusal suhtlemise