Teema 1 Mis on iseseisev tegutsemine ja algatusvõime?

21. sajand nõuab inimestelt eneseteostust. See nõuab suutlikkust ja võimet analüüsida oma keskkonna nõudmisi ning rakendada kõiki olemasolevaid ressursse (teadmised, oskused, tehnoloogiad jne), et võtta ette adekvaatseid eneseteostust ja kasu toovaid meetmeid.

Iseseisev tegutsemine ja algatusvõime on oskuste, hoiakute ja käitumisviiside kogum, mida iseloomustavad pealehakkamine, proaktiivne lähenemine ja järjekindlus raskuste ületamisel.

See pädevus eeldab, et inimene teeb midagi ilma käsklusteta ja selgesõnaliste juhisteta, nähes ette võimalikke tuleviku probleeme ja tegutsedes neid ennetades, selle asemel, et oodata probleemide tekkimist ja püüda eesmärke saavutada vaatamata võimalikele tagasilöökidele või muudele takistustele. See võimaldab inimesel mõelda tulevikule (uued nõudmised, uued või korduvad probleemid, esilekerkivad võimalused) ja nende suhtes ennetavalt midagi ette võtma.

Iseseisev tegutsemine ja algatusvõime on vastand sellele, et „teha seda, mida kästakse teha, anda alla raskuste tekkides ja olla mõjutatud keskkonnast. See seisneb pigem tegutsemises kui tegutseda laskmises; pigem kujundamine kui vormimine; ja teha vastutustundlikke otsuseid ja valikuid, mitte aktsepteerida neid, mille on teinud teised. See on võime seada eesmärk, peegeldada ja tegutseda vastutustundlikult, et muudatusi tõhusalt läbi viia, kasutades erinevaid tööriistu ja ressursse, mis on käesoleva eesmärgi või ülesande jaoks asjakohased.