Teema 1 Mis on informatsiooni ja ideede edastamine ja vahetamine ?

  • Teabe edastamise ja vahetamise oskus on oluline põhioskus, mis võimaldab rääkida ametlikult ja mitteametlikult erinevatel eesmärkidel, kuulata teisi ja vastata nende küsimustele.
  • Kommunikatsioon on kahe teabevahetus punkti vaheline ühenduse või side loomise protsess või teabe edastamise ja vahetamise protsess distantsilt.
  • Olenemata sellest, kas tegemist on inimestega või kahe süsteemiga, siis kommunikatsioon hõlmab teabe edastamist saatjalt vastuvõtjale ja võimaldab seetõttu ideid selgitada, neist aru anda ja küsitlus tehnikaid kasutada.