Teema 1 Mis on informatsiooni analüüsimine ja töötlemine?

Oskus teavet analüüsida ja töödelda on oluline ja fundamentaalne oskus, mis võimaldab luua uusi teadmisi nii sisu kui ka meetodi kohta, anda võimaluse teistega suhtlemiseks ja aidates ümbritsevat keskkonda mõista.

Täpsemalt:

 • Uusi teadmisi hankida
  • Omandada metoodika: vaadelda, uurida, koguda, sorteerida, seoseid luua, koostada.
  • Saada informatsioonist aru ning osata esitada küsimusi.
 • Teistega suhelda:
  • Esitada arvamust (jälgida, tunnetada, küsimusi esitada).
  • Teisi kuulata, gruppi integreeruda.
  • Kontrollida oma emotsioone
 • Oma keskkonda kaardistada:
  • Õppida ennast ja oma reaktsioone paremini tundma, oma maitsete, arvamuste ja huvide defineerimine;
  • Olla organiseeritud: metoodika ja aja haldamine;
  • Panustada keskkonda, et seda paremini mõista;
  • Küsida ja peegeldada olemasolevast lisainformatsiooni saamisekst;
  • Valikuid teha;
  • Tegutseda.