Teema 1 Mis on enesearenguga tegelemine?

Enesearenguga tegelemine on pädevus, mis hõlmab nii eneseteadlikkuse, enesejuhtimise, õppimis- ja peegeldamise valmiduse oskusi kui ka inimestega suhtlemise oskusi kus on vaja teha koostööd teistega, et saada õppeprotsessis tagasisidet ja tuge. Kõik omavahel seotud komponendid mängivad olulist rolli.

Enesearenguga tegelemine tähendab:

  • Eneseteadvust: varasemate kogemuste analüüsimine hindamaks oma tugevaid külgi, piiranguid, motivatsiooni, huvisid ja püüdlusi erinevates õpikontekstides.
  • Algatusvõimet ja vastutust: õppimise eest vastutuse võtmine, sihipäraste edasiviivate lahenduste leidmine ja otsuste vastuvõtmine, võimaluste kujundamine isiklike huvide ja õpikäsituse järgi ning teistelt tagasiside küsimine.
  • Eesmärkide seadmist ja planeerimist: pikaajaliste eesmärkide väljatöötamine, tähenduslike õpieesmärkide seadmine, tõhusate strateegiate kindlaksmääramine ja edasiste sammude kavandamine.
  • Kaasamist ja juhtimist: asjakohaste ressursside ja teabe otsimine õpieesmärkide toetamiseks ja strateegiate täiustamiseks; tõhusa tempo säilitamine, lühiajaliste võrdlus näitajate ja pikaajaliste eesmärkide saavutamine.
  • Jälgimist ja kohanemist: edusammude hindamine, strateegiate kohaldamine, ebaõnnestumiste hindamine, et oma vigadest õppida ning edu tunnustamine pingutustele, püsivusele, juurdepääsule, võimalustele, abile ja ajale.