Teema 1 Mis on austav ja lugupidav suhtumine teistesse?

Austus on tuletatud ladinakeelsest sõnast “respectus”, mis tähendab “tähelepanu”, “kaalutlemist” või “arvestust”. Seda kirjeldatakse kui “indiviidi väärtust või tähtsust, indiviidi kvaliteeti või võimekuse austamise tunnet.”

Austus on oluline nii inimestevahelises suhtluses kui ka isiklikus identiteedis. Austust võib pidada ka laiaulatuslikuks inimlikuks nõuandeks. See on nii individuaalse iseloomu kui ka inimestevaheliste suhete oluline aspekt. Tunda end väärtustatuna võib pidada isegi põhiliseks inimõiguseks. Ebaviisakus on tõsine probleem, mis võib põhjustada lõhesid ja isegi jõhkrust.

See on kontseptsioon, mis viitab võimele väärtustada ja austada kellegi teise sõnu ja tegusid, olenemata sellest, kas nõustume või jagame kõike, mida nad teevad. See seisneb teise inimese talumises ja püüdes teda mitte solvata. Kellegi austamine ei hõlma talle hinnangute andmist tema uskumuste, käitumise või mõttekäikude põhjal.

Teiste õiguste, vaadete, soovide, kogemuste ja pädevusega arvestamine, inimeste julgustamine oma mõtete jagamisel ning viisakas kohtlemine on kõigi jaoks ülitähtsad põhimõtted.

Suhted ja seotus teistega koormatud raskuste ja pettumustega, kui austust pole.

Teised ei austa meid, kui me iseennast ei austa, ja meie ei saa neid austada, kui nad meid ei austa.

On ülimalt oluline tunda end turvaliselt, et saada rääkida kartmata, et teid kritiseeritakse, häbistatakse või väärkoheldakse.

Kasutage järgmisi suuniseid, mis aitavad väljendada austust ja hoolivust teiste suhtes:

 • Aktsepteerige teiste kultuuri
 • Tunnustage ja tervitage inimesi
 • Tunnistage erinevusi
 • Töötage koos ühiste eesmärkide nimel
 • Tunnustage vanemate tarkust
 • Tunnistage, kui inimestel on õigus
 • Võimaldage inimestele vabadus teha oma valikuid
 • Kontrollist lahti laskmine – lase teistel teha asju oma moodi
 • Leevendage kellegi ärevust
 • Olge lahke
 • Olge hea kuulaja
 • Olge teiste suhtes õiglane
 • Ärge rääkige, kui teised räägivad, ja kuulake neid tõelise huviga
 • Olge teiste jaoks olemas
 • Olge viisakas
 • Vaielge ausalt ja avalikult ning aktsepteerides teise seisukohta
 • Ärge hinnake inimesi selle järgi, kuidas nad välja näevad
 • Ärge laske inimestel alt vedada
 • Ära patroneeri inimesi
 • Ärge öelge midagi sellist, mida te ise ei tahaks, et keegi teile ütleks
 • Ärge paluge teistel teha midagi, mida te ise ei taha teha.
 • Jõustage teisi inimesi
 • Rääkige viisakalt
 • Andke inimestele valikuvõimalusi
 • Andke inimestele vabadus kasvada
 • Andke ilma ootusteta
 • Aidake inimestel näha oma valikute tagajärgi