Peatükk 1 Tutvustav sissejuhatus

Projekt “Be creative!” – Pehmete oskuste edendamine kultuuritegevuse kaudu” eesmärk on haavatavate täiskasvanute re-mobiliseerimine ja resotsialiseerimine kultuuritegevuse, eelkõige elava vaatemängu abil. Eesmärgiks on edendada sotsiaalselt, kultuuriliselt ja tööalaselt tõrjutud noorte pehmeid oskusi, et hõlbustada nende sotsiaalset, kultuurilist ja tööalast integratsiooni. Projekti lõppedes peaksid abisaajad suutma taastada oma elukäigu, määratleda oma vajadused ja ootused ning luua konkreetsed tegevused vastavalt skeemile “MÄRKA- MÕTLE- TEGUTSE”.

IO1. Be creative! koolituskomplekt koosneb õppekavast ja kasulikest praktilistest tegevustest, mis aitavad õpetajatel ja koolitajatel (üldiselt pedagoogidel) oma praktikas, õpikeskkondades, mis põhinevad kunsti ja kultuuri kasutamisel haavatavate täiskasvanute koolitustel, käsitledes integratsiooni ja kaasamisega seotud probleeme.

Be creative! Õppekava toetab pedagooge nende õppetegevuses formaalsetes, mitteformaalsetes ja informaalsetes keskkondades. See hõlmab pedagoogilisi meetodeid, lähenemisviise ja materjale.

Materjale saab kohandada igale riiklikule kontekstile vastavalt vajadustele ja võimalustele ning olemasolevatele kogemustele ja ressurssidele (teater, raadio, video, dokumentaalfilmid, fotograafia, näitused jne). See on saadaval inglise, eesti, prantsuse, norra, hispaania, türgi ja kreeka keeles.