VPO 7: Iseseisev tegutsemine ja algatusvõime

Õpiväljundid

Selle õppetüki läbimisel on õppijad suutelised:

  • Analüüsima ülesande nõudeid ja rakendama kõiki olemasolevaid ressursse ülesande või projekti realiseerimiseks.
  • Seadma eesmärgi, võtma selle elluviimise eest vastutuse ja mõtlema tulemuste üle.