VPO 5: Ülesannete rutiinsete nõuete täitmine

Õpiväljundid

Selle õppetüki läbimisel on õppijad suutelised:

  • Saama aru, mida neilt oodatakse.
  • Täitma ülesande ette antud aja jooksul.
  • Ülesandele keskenduma; tähelepanelik ja hoolas olema.