VPO 3: Probleemide ja küsimuste käsitlemine

Õpiväljundid

Selle õppetüki läbimisel on õppijad suutelised:

  • Probleeme tuvastama
  • Väljatöötama strateegiaid ja lahendusi
  • Võtma vastu otsuseid