VPO 2: Planeerimine ja korraldamine

Õpiväljundid

Selle õppetüki läbimisel on õppijad suutelised:

  • Kujundama välja tegevusstrateegia
  • Planeerima tegevusi
  • Aega planeerima ja otstarbekalt kasutama
  • Ressursse ja kvaliteeti haldama