VPO 13: Teiste toetamine

Õpiväljundid

Selle õppetüki läbimisel on õppijad suutelised:

  • Teistele nõu andma
  • Teisi abistama
  • Olema tööolukordades klientidele orienteeritud