VPO 1: Informatsiooni analüüsimine ja töötlemine

Õpiväljundid

Selle õppetüki läbimisel on õppijad suutelised:

  • Kasutama informatsiooni metoodiliselt
  • Töötlema andmeid vastavalt kriteeriumitele
  • Saama aru kuidas teha valikuid