Πρακτική Δραστηριότητα 2: Πολυπολιτισμικές Τοιχογραφίες

 • Ομαδικότητα
 • Δημιουργικότητα
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Διαχείριση χρόνου
 • Εμπιστοσύνη στην ομάδα ό,τι θα εκτελέσει την εργασία εντός των καθορισμένων ορίων
 • Συνεργασία με άλλα άτομα σε ομάδες ή δίκτυα
 • Έκφραση και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών

Χαρτί ή καμβάς για ζωγραφική, νερομπογιές, χρωματιστά μολύβια, κ.λπ.

Η ιδέα είναι ό,τι κάθε μέλος της ομάδας θα αρχίσει έναν πίνακα, αλλά κάθε πίνακας θα ολοκληρωθεί από τα υπόλοιπα μέλη, καθώς θα αλλάζουν θέσεις κάθε 15 λεπτά.

 • Χωρίστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε ομάδες των 4-5 ατόμων.
 • Κάθε μέλος κάθε ομάδας θα αναπτύξει μία ιδέα για έναν πίνακα και θα έχει στη διάθεση του 15 λεπτά για να ζωγραφίσει.
 • Στη συνέχεια, τα μέλη κάθε ομάδας θα αλλάξουν θέσεις μεταξύ τους και θα έχουν περίπου 1-2 λεπτά για να εξηγήσουν την ιδέα τους στο άτομο που θα αναλάβει να συνεχίσει τον πίνακα.
 • Αυτή η διαδικασία θα συμβεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας
 • Νιώσατε άνετα όταν μοιραστήκατε τον πίνακα και τις ιδέες σας με τα άλλα μέλη της ομάδας;
 • Πώς νιώσατε όταν τα άλλα μέλη της ομάδας σας εμπιστεύτηκαν και μοιράστηκαν μαζί σας τις ιδέες τους;
 • Τι σας άρεσε περισσότερο από αυτή την εμπειρία;
 • Σας άρεσε το αποτέλεσμα του πίνακα που αρχίσατε εσείς αλλά τελείωσε ένα άλλο άτομο; Πιστεύετε ό,τι το αποτέλεσμα του πίνακα θα ήταν πιο καλό εάν τον τελειώνατε εσείς, ή σας αρέσει περισσότερο το πώς διαμορφώθηκε μέσω της συνεργασίας με τα άλλα μέλη;
 • Μάθατε κάτι καινούργιο από αυτή τη δραστηριότητα; Εάν ναι, τι είναι αυτό;

Αναμείξτε ηλικιακές ομάδες και δείτε πώς είναι η συνεργασία μεταξύ τους. Τι μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλον;