Πρακτική Δραστηριότητα 2: Αναπαράσταση: Δίνουμε Συμβουλές

 • Εξάσκηση στο να δίνουμε συμβουλές, ακολουθώντας τις απλές, αλλά χρήσιμες, οδηγίες που μάθαμε
 • Ανάλυση μίας κατάστασης από διάφορες προσεγγίσεις
 • Εξάσκηση στο να μοιραζόμαστε τα συναισθήματα μας με άλλα άτομα
 • Κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων ατόμων
 • Εξάσκηση ενεργητικής ακρόασης
 • Υποστηρίζουμε τους άλλους ανθρώπους
 • Δείχνουμε σεβασμό και εκτίμηση για τα άλλα άτομα

Στυλό & Χαρτί

Οι συμμετέχοντες/ουσες αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους για την παροχή συμβουλών μεταξύ τους και δημιουργούν ένα σύντομο παιχνίδι ρόλων.

1. Κάθε συμμετέχοντας/ουσα θα πρέπει να σκεφτεί μία κατάσταση για την οποία χρειάζεται μία συμβουλή.

2. Τότε, θα συνεργαστούν σε ομάδες των 3 ατόμων υιοθετώντας τους ακόλουθους ρόλους:

 • Άτομο 1: αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα
 • Άτομο 2: προσφέρει συμβουλές
 • Άτομο 3: δείχνει αδιαφορία και δεν συμβουλεύει

Κάθε ομάδα θα πρέπει να αναπαραστήσει 3 διαφορετικές καταστάσεις: Αφού παίξουν τους αντίστοιχους ρόλους, τα άτομα 1, 2 και 3 εναλλάσσονται και αλλάζουν ρόλους. Συνολικά, κάθε ομάδα εργάζεται με 3 διαφορετικά προβλήματα και παράγει 3 παιχνίδια ρόλων.

3. Κάθε ομάδα θα επιλέξει ένα από τα τρία σενάρια που έπαιξε για να το παρουσιάσει στην υπόλοιπη τάξη.

 • Ποιο από τα παιχνίδια ρόλων σας άρεσε περισσότερο; Γιατί;
 • Ποιος χαρακτήρας σας άρεσε περισσότερο; Γιατί;
 • Ποιον χαρακτήρα αντιπαθήσατε περισσότερο; Γιατί;
 • Αναθεώρηση: Τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όταν δίνουμε συμβουλές;

Αναμείξτε τις ηλικιακές ομάδες και συγκρίνετε τις συμβουλές τους. Οι νεότερες γενιές μπορούν να μάθουν από τη σοφία των μεγαλύτερων.