Πρακτική Δραστηριότητα 1: Δημιουργία γλυπτών, δημιουργία ομάδων!

 • Λειτουργία έξω από το καθορισμένο πλαίσιο
 • Εξερεύνηση των άπειρων επιλογών
 • Αντικειμενική παρατήρηση
 • Αναγνώριση και εκτίμηση των μοναδικών ικανοτήτων κάθε μέλους της ομάδας
 • Συνεργασία με άλλα άτομα σε ομάδες και δίκτυα
 • Σεβασμός και εκτίμηση για τα άλλα άτομα
 • Συμφιλίωση, συμβιβασμός, διαπραγμάτευση
 • Έκφραση και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών

Μία λίστα με 5 διάσημα μνημεία ή γλυπτά από τον τόπο ή τη χώρα σας

3-4 σετ καρτών αξιολόγησης με τις λέξεις: «Υπέροχο», «Καλό», «Απλά ΟΚ»

Οι ομάδες θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα γλυπτό ή ένα μνημείο με τα σώματα τους. Οι ομάδες θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με ένα καθορισμένο σύνολο κριτηρίων και θα τους απονέμονται πόντοι ανάλογα. Θα κερδίσει η ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία.

 • Χωρίστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε ομάδες των 3-5 ατόμων.
 • Οι ομάδες θα παρουσιάζουν διαδοχικά. Κάθε ομάδα στο κοινό θα λάβει ένα σετ καρτών αξιολόγησης, ενώ ο/η εκπαιδευτικός θα κρατήσει το τελευταίο σετ καρτών αξιολόγησης.
 • Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι: Άρθρωση, Απρόβλεπτη Παράσταση, Πειστικότητα, Αντίκτυπος στο Κοινό.
 • Όταν κάθε ομάδα θα ανεβαίνει στη σκηνή (ή θα στέκεται στο κέντρο, κ.λπ., ανάλογα με το μαθησιακό περιβάλλον), ο/η εκπαιδευτικός θα ανακοινώνει ένα διάσημο γλυπτό ή ορόσημο για να γίνει η αναπαράσταση.
 • Κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεση της 3 λεπτά. Όλα τα μέλη θα τοποθετήσουν τα σώματα τους σύμφωνα με το γλυπτό ή ορόσημο που τους ανατέθηκε. Τότε, θα «παγώσουν» και ο/η εκπαιδευτικός θα επιλέξει ένα άτομο από την ομάδα.
 • Το επιλεγμένο άτομο θα πρέπει να πει λίγα λόγια που θα εκφράζουν τα συναισθήματα του και να εξηγήσει τη στάση του σώματος του στο σύνολο του γλυπτού ή ορόσημου.
 • Αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί μέχρι όλα τα μέλη της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματα τους.
 • Όταν μιλήσουν όλα τα μέλη, ο/η εκπαιδευτικός θα δώσει ένα τέλος.
 • Στη συνέχεια, όλες οι υπόλοιπες ομάδες που παρακολουθούσαν θα βαθμολογήσουν την ερμηνεία της ομάδας που μόλις τελείωσε την παράσταση της.
 • Κάθε ομάδα, πριν αποκαλύψει τη βαθμολογία που έδωσε, θα παρέχει μία σύντομη εξήγηση για το πώς αξιολόγησε την ερμηνεία.
 • Το παιχνίδι θα συνεχίσει μέχρι όλες οι ομάδες να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ερμηνεία τους.
 • Στο τέλος, θα συζητήσει και θα σχολιάσει όλη η τάξη μαζί.
 • Το περιεχόμενο της άσκησης προέρχεται από τα σχόλια.
 • Πώς νιώθατε όταν συζητούσατε με τα μέλη της ομάδας σας για το πώς να παρουσιάσετε το γλυπτό ή το μνημείο;
 • Είχατε ορισμένες δημιουργικές ιδέες;
 • Πιστεύετε πώς βαθμολογήσατε δίκαια τις άλλες ομάδες;
 • Νιώσατε ό,τι σας έδωσαν την απαραίτητη προσοχή τα μέλη της ομάδας σας, και γενικότερα;

Δημιουργήστε δύο ομάδες, μία με τα νεότερα μέλη και μία με τα μεγαλύτερα μέλη, και εντοπίστε ποια από τις δύο ομάδες έχει καλύτερες ικανότητες συνεργασίας σε μία ομάδα.