Δραστηριότητα 2: Παιχνίδι Ρόλων

 • Κατανόηση των οδηγιών
 • Ταυτοποίηση των θεμάτων που προκύπτουν από τις μελέτες περίπτωσης
 • Σκέψη για πιθανές λύσεις
 • Παρουσίαση του παιχνιδιού ρόλων στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
 • Επικοινωνία με όλη την ομάδα και θάρρος για να πάρουν έναν ρόλο
 • Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και ζητημάτων
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Έκφραση και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών
 • Σεβασμός και εκτίμηση προς τα άλλα άτομα

Τα διάφορα σενάρια εκτυπωμένα σε φυλλάδια (θα βρείτε μερικά παραδείγματα στα παραρτήματα, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε δικά σας σενάρια ανάλογα με το θέμα).

Σε ομάδες των 2-3 ατόμων, διαβάστε ένα σενάριο, αναλάβετε έναν ρόλο, και παρουσιάστε τον, ενώ η υπόλοιπη ομάδα παρακολουθεί.

Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη δραστηριότητα στην ομάδα. Εάν επιθυμεί να εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο θέμα, η διαδικασία μπορεί να αρχίσει με μία ανταλλαγή ιδεών για το επιλεγμένο θέμα πριν αρχίσει η δραστηριότητα.

Ο/η εκπαιδευτικός χωρίζει την ομάδα σε μικρές υποομάδες των 2-3 ατόμων. Τότε, διαβάζει μία κατάσταση (σχετική με το επιλεγμένο θέμα) και ζητάει από τις υποομάδες να σκεφτούν μία πιθανή λύση.

Κάθε υποομάδα συζητάει και βρίσκει μία λύση στο πρόβλημα. Στη συνέχεια, θα υποδυθούν αυτή τη λύση άρα μοιράζουν τους ρόλους μεταξύ τους.

Κάθε υποομάδα παρουσιάζει τη λύση της στην υπόλοιπη ομάδα.

Όταν κάθε υποομάδα τελειώσει το παιχνίδι ρόλων, ο/η εκπαιδευτικός ξεκινάει μία συζήτηση με όλη την ομάδα: Πώς σας φαίνεται αυτή η λύση; Θα την είχατε σκεφτεί εσείς; Τι θα κάνατε διαφορετικά; Ποια λύση σας εκφράζει περισσότερο; Σας παρακινούν αυτές οι λύσεις να σκεφτείτε άλλες λύσεις;

 • Πώς σας φάνηκε αυτή η δραστηριότητα;
 • Τι μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα;
 • Πώς οργανωθήκατε σε υποομάδες για να βρείτε μία λύση;
 • Πιστεύετε πώς βρήκατε μία ουσιαστική λύση;

Με μία μικτή ηλικιακή ομάδα, αυτή η δραστηριότητα θα είναι ενδιαφέρουσα, επειδή όλα τα μέλη έχουν διαφορετικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων και δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Τέτοια παιχνίδια ρόλων βοηθάνε στην έναρξη συζητήσεων και στο να σκεφτούμε μαζί διαφορετικές πιθανές λύσεις. Τα μέλη της ομάδας θα μάθουν εάν έχουν τις ίδιες ιδέες ή εάν έχουν εντελώς διαφορετικές ιδέες.