Δραστηριότητα 2: Οριακές Υποθέσεις

 • Ταυτοποίηση των κριτηρίων που έμμεσα ελέγχουν τις έννοιες
 • Εξερεύνηση εννοιών σε βάθος
 • Επιχειρηματολογία για τις επιλογές
 • Εξήγηση των λόγων για τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν
 • Μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών
 • Συνεργασία με άλλα άτομα σε ομάδες και δίκτυα
 • Κάρτες ομιλίας
 • Σχέδιο δίκαιο-άδικο
 • Σχέδιο ζωντανός/η-μη ζωντανός/η

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί με περίπου 10-20 άτομα.

Θα προγραμματιστεί χρόνος για συλλογική αποκατάσταση.

Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη μεθοδολογία της για την επεξήγηση των πληροφοριών/ιδεών.

1. Ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για την εξερεύνηση εννοιών είναι η προβληματική ή οριακή περίπτωση. Εάν θέλουμε να σκεφτούμε τι κάνει κάτι δίκαιο, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο να εξετάσουμε περιπτώσεις που δεν είναι ούτε δίκαιες ούτε ξεκάθαρα άδικες. Πριν παρουσιάσει την περίπτωση, ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει τις κάρτες και οι συμμετέχοντες/ουσες κατηγοριοποιούν τις ακόλουθες έννοιες ανάλογα με το εάν είναι ζωντανές ή όχι.

 • ο άνεμος
 • ο ήλιος
 • μία πέτρα
 • οι σκέψεις
 • ένας σπόρος
 • ένα βραστό αυγό

2. Κάθε συμμετέχοντας/ουσα εξηγεί τους λόγους για την κατηγοριοποίηση των εννοιών.

3. Ο/η εκπαιδευτικός τονίζει ό,τι μία έννοια όπως το «είμαι ζωντανός/ή» έχει ιστορικό υπόβαθρο και ό,τι η κατανόησή μας για το τι κάνει κάτι ζωντανό είναι επιστημονική γνώση.

4. Ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει τις ακόλουθες νέες έννοιες και ζητάει από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να τις κατηγοριοποιήσουν ως «ΤΕΧΝΗ» και «ΜΗ ΤΕΧΝΗ»:

 • η φωλιά ενός πουλιού
 • μία φωτογραφία
 • μία ιδέα
 • το σχέδιο ενός/μίας αρχιτέκτονα
 • βράχια που σχηματιστήκαν από τον καιρό
 • ο ιστός μίας αράχνης
 • η ζωγραφιά ενός παιδιού
 • μία εικόνα που δημιουργήθηκε από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή
 • ένα γκράφιτι που σχεδιάστηκε σε έναν τοίχο με σπρέι
 • ένα πολύχρωμο καπέλο

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν λίγα λεπτά να συζητήσουν και να εξηγήσουν τους λόγους για την κατηγοριοποίηση των εννοιών.

5. Τότε, θα δοθούν στους/τις συμμετέχοντες μερικές περιπτώσεις που θα κατηγοριοποιήσουν ως «ΔΙΚΑΙΟ» ή «ΑΔΙΚΟ». Εάν δεν είναι σίγουροι/ες για τους λόγους για μερικές από τις έννοιες, θα τις τοποθετήσουν στην κατηγορία «;».

6. Αφού συζητηθεί η κατηγοριοποίηση των συγκεκριμένων περιπτώσεων, ο/η εκπαιδευτικός δίνει μία τελευταία συμβουλή σχετικά με τα κριτήρια:

 • απαραίτητο: κάτι που εμπίπτει στην έννοια και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
 • συνηθισμένο: παραδείγματα συνηθισμένων περιπτώσεων, αν και δεν έχουν πάντα τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά
 • αρκετό: υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ή ένα σύνολο χαρακτηριστικών, και αυτό είναι αρκετό για να ανήκει σε αυτή την έννοια/ιδέα

7. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα συνοψίσουν αυτή τη δραστηριότητα με μία μόνο λέξη ή με μία έννοια.

 • Εξετάσαμε διαφορετικές απόψεις;
 • Είχαν όλοι/όλες την ευκαιρία να συνεισφέρουν;
 • Διερευνήσαμε τις διαφωνίες μας με λογική;
 • Εμβαθύναμε την κατανόηση μας για κάποια συγκεκριμένη έννοια;
 • Κάναμε καλή πρόοδο στην απάντηση των ερωτήσεών μας;

Αυτή η άσκηση μπορεί να θεωρηθεί ως μία διαγενεακή δραστηριότητα και είναι κατάλληλη για μικτές ηλικιακές ομάδες, όσον αφορά τις δεξιότητες μεταφοράς και ανταλλαγής πληροφοριών, και συνεργασίας με άλλα άτομα σε ομάδες και δίκτυα. Μπορούν να εξεταστούν διαφορετικές προοπτικές σύμφωνα με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων.