Δραστηριότητα 2: Οργανώστε μία έκθεση φωτογραφίας

 • Ικανότητα σχεδιασμού μίας δραστηριότητας από την αρχή μέχρι το τέλος
 • Καθορισμός σταδίων που πρέπει να ακολουθηθούν
 • Ομαδική εργασία και αλληλοϋποστήριξη
 • Δικτύωση και συλλογή πληροφοριών
 • Προγραμματισμός και οργάνωση
 • Έκφραση και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών
 • Συνεργασία με άλλα άτομα σε ομάδες και δίκτυα
 • Πίνακας παρουσιάσεων ή αφισών
 • Εφημερίδες, περιοδικά, είδη σχεδίου και ζωγραφικής, μπογιές
 • Παραδείγματα φωτογραφιών και φωτογράφων
 • Φωτογραφική μηχανή ή χρήση κάμερας του κινητού τηλεφώνου
 • Προϋπολογισμός για εκτύπωση φωτογραφιών
 • Κενά φύλλα χαρτιού για σχεδιασμό και οργάνωση + στυλό
 • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για έρευνα πληροφοριών
 • Κινητό τηλέφωνο για πραγματοποίηση κλήσεων

Η δραστηριότητα εστιάζει στη διοργάνωση μίας έκθεσης φωτογραφίας από την αρχή μέχρι το τέλος. Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί με μία ομάδα μέχρι 10 ατόμων. Όλα τα άτομα της ομάδας θα πρέπει να επιλέξουν μαζί ένα ή περισσότερα θέματα, να βγάλουν φωτογραφίες, και να διοργανώσουν μία έκθεση: να εκτυπώσουν τις φωτογραφίες, να επιλέξουν την τοποθεσία όπου θα πραγματοποιηθεί η έκθεση, να κάνουν την απαραίτητη κράτηση, κ.λπ.

1. Εισαγωγή

Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από όλους/όλες να εκφράσουν τα όνειρα τους μέσω μίας αφίσας (για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν την τεχνική των οικοσήμων). Κάθε άτομο θα έχει 30 λεπτά για να δημιουργήσει μία αφίσα, όπου θα εξηγεί τα όνειρα του, χρησιμοποιώντας εικόνες (κολλάζ), σχέδια, κείμενο, κ.λπ., και στη συνέχεια, θα το παρουσιάσει στην υπόλοιπη ομάδα.

2. Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει:

Σκοπός της δραστηριότητας: Παραγωγή και οργάνωση μίας έκθεσης φωτογραφίας

Άσκηση: Λήψη φωτογραφιών για το θέμα των ονείρων και οργάνωση παρουσίασης τους

Μέθοδος: ατομική και ομαδική εργασία

Διάρκεια: 3 x 3 ώρες

3. Λήψη φωτογραφιών

Όταν όλη η ομάδα εκφράσει τα όνειρα της, τότε κάθε άτομο ξεχωριστά θα πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να εκφράσει το όνειρο του μέσω μίας φωτογραφίας. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει με διάφορα παραδείγματα.

Όλοι/ες θα έχουν 1 ώρα και 30 λεπτά για να περιπλανηθούν στην πόλη και να βγάλουν φωτογραφίες.

Όταν επιστρέψουν, όλη η ομάδα θα εξετάσει μαζί όλες τις φωτογραφίες, και κάθε άτομο θα επιλέξει 2 ή 3 φωτογραφίες για να τις εκτυπώσει και να τις παρουσιάσει.  

4. Σχεδιασμός

Η ομάδα σχεδιάζει τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν και κατανέμει τη δουλειά μεταξύ όλων:

 • Επιλογή εκτυπωτή (σύγκριση τιμών, τηλεφωνική επικοινωνία, ρωτήστε για προθεσμίες, κ.λπ.)
 • Επιλογή ημερομηνίας και τοποθεσίας για την έκθεση
 • Δημιουργία διαφημιστικού υλικού για την προώθηση της έκθεσης
 • Σκεφτείτε το χρονοδιάγραμμα, πόσος χρόνος χρειάζεται για την εκτύπωση, το στήσιμο της έκθεσης, κ.λπ.
 • Προετοιμασία της έναρξης της έκθεσης, εάν χρειάζεται

5. Έκθεση

Η ομάδα διοργανώνει την έκθεση και την παρουσιάζει σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να έχει βοήθεια από έναν/μία φωτογράφο: π.χ. για επεξήγηση ορισμένων βασικών κανόνων της φωτογραφίας.

 • Πώς σας φάνηκε αυτή η δραστηριότητα;
 • Τι μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα;
 • Ποια βασικά βήματα ήταν χρήσιμα όσον αφορά τον προγραμματισμό;
 • Είχατε οργανώσει και προγραμματίσει κάποια στιγμή στο παρελθόν μία δραστηριότητα;
 • Ποια άλλη δραστηριότητα θα μπορούσατε να διοργανώσετε με αυτό τον τρόπο;

Σε μία μικτή ηλικιακά ομάδα, οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις για τα όνειρα τους: Έχουν όλες οι ηλικίες το ίδιο είδος ονείρων; Είχαν τα ίδια όνειρα όταν ήταν νεότεροι/ες; Ποια είναι τα όνειρα για το μέλλον των νεότερων ατόμων που συμμετέχουν; Τι ονειρεύονται οι ηλικιωμένοι/ες για τις επόμενες γενιές; 

Η οργάνωση της έκθεσης επιτρέπει επίσης σε όλα τα μέλη της ομάδας να μάθουν το ένα από το άλλο και να μάθουν τεχνικές και συνήθειες που ίσως δεν γνωρίζουν (π.χ. χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πώς να οργανωθούν, κ.λπ.) μέσω της ανταλλαγής εμπειριών.