Δραστηριότητα 2: Ζωντανή Εικόνα

 • Οι μαθητευόμενοι/ες θα κατανοήσουν την έννοια ενός πίνακα ή μίας ζωντανής εικόνας
 • Οι μαθητευόμενοι/ες θα επικοινωνούν έννοιες ή ιδέες μέσω σωματικών στάσεων, χειρονομιών, και εκφράσεων του προσώπου
 • Οι μαθητευόμενοι/ες θα εξερευνήσουν τις αξίες τους μέσω κιναισθητικών κινήσεων
 • Ενεργώντας σύμφωνα με τις αξίες
 • Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Έκφραση και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών
 • Συνεργασία με άλλα άτομα σε ομάδες και δίκτυα
 • Δεν υπάρχει

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξερευνήσουν διάφορες αξίας και πώς σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο μέσω κιναισθητικών κινήσεων.

Παρουσιάστε στους/τις συμμετέχοντες/ουσες την έννοια Ζωντανή Εικόνα, εξηγώντας ό,τι είναι μία εικόνα παγωμένη σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα ποζάρουν για μία Ζωντανή Εικόνα αφού τους δοθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ενημερώστε ό,τι το θέμα της Ζωντανής Εικόνας θα είναι οι «Αξίες».  

Χωρίστε τους σε ομάδες των 3 ατόμων. Κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσει μία αξία μέσω στάσεων του σώματος, χειρονομιών, και εκφράσεων του προσώπου. Πρέπει να ποζάρουν και να κινούνται με τέτοιο τρόπο που θα είναι ξεκάθαρο στο κοινό ποια είναι η επιλεγμένη αξία.

Σε περίπτωση που δυσκολεύονται να σκεφτούν συγκεκριμένες αξίες, μπορείτε να μοιραστείτε μαζί τους μερικές ιδέες από την ακόλουθη λίστα (αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα, δεν είναι μία ολοκληρωμένη λίστα):

Ελευθερία

Συμπόνια

Συγχώρεση

Ασφάλεια

Επαγγελματισμός

Πίστη

Επιτυχία

Γενναιοδωρία

Ομορφιά 

Ειλικρίνεια

Πλούτος

Αφοσίωση

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα αφιερώσουν περίπου 10-15 λεπτά για την προετοιμασία της Ζωντανής Εικόνας τους. Ο/η εκπαιδευτικός θα πηγαίνει από την μία ομάδα στην άλλη και θα βοηθάει όταν χρειάζεται.

Όλες οι ομάδες θα παρουσιάσουν τη Ζωντανή Εικόνα τους. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης κάθε ομάδας, οι άλλες ομάδες θα πρέπει να σχολιάζουν σχετικά με το πόσο ξεκάθαρη είναι η παγωμένη εικόνα και να προσφέρουν εισηγήσεις για να γίνει η παρουσίαση της αξίας όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη.

Προαιρετικά: Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ρωτάει τυχαία κάθε συμμετέχοντα/ουσα, καθώς βρίσκεται σε παγωμένη θέση, τι θα σκεφτόταν ο χαρακτήρας του εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, και θα πρέπει να απαντήσει ανάλογα με τον ρόλο που παίζει.

 • Θεωρείτε τον εαυτό σας άτομο που έχει αξίες;
 • Ήταν η επιλεγμένη αξία της ομάδας σας μία αξία που πιστεύετε σε προσωπικό επίπεδο; Πώς η συμφωνία ή η διαφωνία σας με την αξία επηρέασε τα συναισθήματά σας σε σχέση με τη δραστηριότητα;
 • Είχατε διαφωνίες στην ομάδα σχετικά με την απεικόνιση της επιλεγμένης αξίας; Εάν ναι, πώς σας έκανε να νιώσετε αυτό;
 • Πώς θα βαθμολογούσατε τη δυσκολία αυτής της δραστηριότητας και γιατί;

Μικτές ηλικιακές ομάδες.

Συζητήστε για τις διαφορετικές αξίες που παρουσίασε κάθε ομάδα. Έχουν όλα τα μέλη της ομάδας την ίδια κατανόηση της επιλεγμένης αξίας; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την κατανόηση της κάθε αξίας; Άλλαξε η κατανόησή τους με την πάροδο των ετών;