Δραστηριότητα 2: Επιλέξτε μία ταινία μαζί με δύο άλλα άτομα

 • Ταυτοποίηση των κριτηρίων που σας βοηθούν να πάρετε μία απόφαση: π.χ. ημερομηνίες κυκλοφορίας ταινιών, ενδιαφέροντα, προϋπολογισμός, πρόγραμμα, μεταφορικό μέσο
 • Προσαρμόστε αυτά τα κριτήρια σε κάθε άτομο που συμμετέχει
 • Συλλέξτε πληροφορίες για ταινίες που αντιστοιχούν στα διάφορα κριτήρια
 • Δημιουργήστε μία λίστα με ταινίες και προβολές που αντιστοιχούν στα κριτήρια (από τις πιο κοινόχρηστες στις λιγότερο κοινόχρηστες)
 • Συζητήστε και επιλέξτε
 • Επιχειρηματολογήστε την επιλογή σας
 • Δημιουργήστε ένα διάγραμμα που να εξηγεί τα βήματα που ακολουθηθήκαν για να παρθεί μία απόφαση
 • Γράψτε μία πρόταση
 • Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών
 • Τρέχων πρόγραμμα κινηματογράφου - πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
 • Πλάνο για Μεταφορά-Κινητικότητα
 • Ο προϋπολογισμός είναι 10 ευρώ ανά άτομο (μεταφορικό και παρακολούθηση ταινίας)
 • Ένα κενό φύλλο χαρτί για σημείωση σχολίων + μαρκαδόροι

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την αναφορά της διαδικασίας που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει μία επιλογή από διάφορα άτομα και τη συγγραφή των επιχειρημάτων για την επιλογή σε ένα έγγραφο (διάγραμμα, πίνακας).

Αυτή η δραστηριότητα γίνεται σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων.

Προβλέπεται χρόνος για σχόλια.

Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη μεθοδολογία της για το πώς διαχειρίστηκε τη δραστηριότητα.

1.Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να εισαγάγει τη δραστηριότητα μέσω ανταλλαγής ιδεών και συζήτησης με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για το θέμα της επιλογής: Τι σημαίνει η λέξη «επιλογή»; Πώς επιλέγει ένα άτομο κάτι; Πώς παίρνει κανείς μία απόφαση; Με βάση ποια κριτήρια ή ποιες πληροφορίες;

2.Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει:

 • Σκοπός της δραστηριότητας: δημιουργία διαγράμματος που να παρουσιάζει τα βήματα που ακολουθηθήκαν για να γίνει αυτή η επιλογή και γράψτε τα επιχειρήματα σας.
 • Ο/η εκπαιδευτικός διανέμει τις πηγές των πληροφοριών (τμήματα εφημερίδων που αναφέρονται σε κινηματογραφικές ταινίες, ή ιστοσελίδες).
 • Ο/η εκπαιδευτικός θέτει συλλογικά το ερώτημα του πώς επιλέγουμε: πώς αποφασίζουμε τα κριτήρια για μία επιλογή.
 • Κάθε συμμετέχοντας/ουσα ή κάθε ομάδα δημιουργεί ένα διάγραμμα.
 • Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από κάθε ομάδα να παρουσιάσει τη δουλειά της (μέθοδος, αφίσα).
 • Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από όλους/όλες να αξιολογήσουν τους εαυτούς τους χρησιμοποιώντας το πλέγμα ενδείξεων.
 • Ο/η εκπαιδευτικός ξεκινάει μία συζήτηση σχετικά με το πόσο ενδιαφέρον είναι η δραστηριότητα, την ποιότητα των κριτηρίων, και την έννοια της σύσκεψης.
 • Πώς νιώσατε για τη δραστηριότητα αυτή;
 • Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας;
 • Πώς την υλοποιήσατε; Πώς κάνατε την έρευνα για πληροφορίες και πώς κάνατε μία επιλογή;
 • Με ποια άλλη κατάσταση, ειδικά στο πλαίσιο ενός εργασιακού χώρου, μπορεί να συγκριθεί αυτή η δραστηριότητα;

Ανάμειξη ηλικιακών ομάδων.