Δραστηριότητα 2: Δημιουργώντας τον Κόσμο

  • Εμπλουτισμός και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της εμπειρίας, και των ικανοτήτων των ατόμων που συμμετέχουν με τη μέθοδο θεραπεία μέσω της τέχνης

Δράση σύμφωνα με τις αξίες

Ατομική δράση και ανάληψη πρωτοβουλιών 

Διαχείριση αρνητικών παραγόντων στη ζωή και στη δουλειά 

Αντιμετώπιση αλλαγών

Προσπάθεια για προσωπική βελτίωση 

  • Υλικό για ένα άτομο: ένα φύλλο λευκού χαρτιού Α3, δύο φύλλα χαρτιού Α4, πολλά φύλλα χρωματιστού χαρτιού (διαφορετικά χρώματα), νερομπογιές ή τέμπερα, πινέλα, κόλλα, νερό, χαρτοπετσέτες. Εάν δεν έχετε νερομπογιές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κραγιόνια, χρωματιστά μολύβια, κ.λπ.

Αυτή η τεχνική θεραπείας μέσω της τέχνης εμπλέκει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στην αυτο-εξερεύνηση και στην ενέργεια αλλαγής της αντίληψής τους.

1.Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να κόψουν έναν κύκλο από ένα λευκό φύλλο χαρτιού Α4. Αυτός ο κύκλος θα είναι ο κόσμος με όλο τον πόνο, τους φόβους, την αδικία, τις δύσκολες εμπειρίες, τους τοξικούς ανθρώπους, κ.λπ. Ενθαρρύνετε τους να τα εκφράσουν όλα αυτά στον κύκλο από λευκό χαρτί, μεταφέροντας τα συναισθήματά τους με χρώματα. Στη συνέχεια, θα επιλέξουν από τα φύλλα χρωματιστού χαρτιού το χρώμα που αντιστοιχεί στη στάση τους απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Ζητήστε τους να τοποθετήσουν τον κύκλο-κόσμο στο επιλεγμένο φύλλο χρωματιστού χαρτιού και να παρατηρήσουν τα συναισθήματα τους. Πώς αισθάνεστε; 

2.Στη συνέχεια, ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να κόψουν έναν άλλο κύκλο από ένα λευκό φύλλο χαρτιού Α4. Αυτός ο κύκλος θα είναι ένας κόσμος γεμάτος χαρά και θετικότητα, ευτυχία και αγάπη, ο ιδανικός μας κόσμος. Εκφράστε αυτά τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις με χρώματα στον κύκλο. Τότε, επιλέξτε ένα κομμάτι χρωματιστού χαρτιού που το χρώμα του συμβολίζει τη σχέση σας με έναν τέτοιο κόσμο. Τοποθετήστε αυτόν τον κύκλο πάνω στο χρωματιστό χαρτί και παρατηρήστε πώς αισθάνεστε.

3.Τώρα, ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σκίσουν τους κύκλους με τους κόσμους τους (θετικούς και αρνητικούς) σε διαφορετικά κομμάτια. Θα κάνουν το ίδιο με το χρωματιστό χαρτί. 

4.Το τελευταίο βήμα: Σε ένα φύλλο Α3, συναρμολογήστε και δημιουργήστε έναν νέο κόσμο από όλα τα κομμάτια των κύκλων. Από τα κομμάτια χρωματιστού χαρτιού που αντιστοιχούν στη σχέση σας με αυτούς τους κόσμους, δημιουργήστε ένα χώρο γύρω από αυτόν τον νέο κόσμο, όπως εσείς επιθυμείτε. Εξετάστε το αποτέλεσμα, μπορείτε να στερεώσετε όλα τα κομμάτια με κόλλα (εάν θέλετε).

Τι έχετε προσέξει; Σας έχει συγκινήσει κάτι συγκεκριμένο κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας;

Τι νιώθετε αυτή τη στιγμή; Έχει ξυπνήσει κάτι μέσα σας; Τι σας έχει επηρεάσει περισσότερο;

Ποιο ήταν το δυσκολότερο μέρος αυτής της δραστηριότητας για εσάς; Γιατί πιστεύετε ό,τι συνέβη αυτό;

Τι ανακαλύψατε για τον εαυτό σας;

Είναι μία άσκηση που πραγματοποιείται ατομικά, άρα μπορεί να γίνει με άτομα διαφορετικών ηλικιών. Ωστόσο, δεν συνιστάται να κάνετε αυτή την άσκηση με μικρά παιδιά.