Δραστηριότητα 2: Δημιουργία ενός κοινού χάρτη της πόλης

 • Εξέταση των εννοιών γειτονιά και εγγύτητα
 • Δημιουργία ενός χάρτη της πόλης
 • Διαπραγμάτευση με την ομάδα
 • Ανακάλυψη νέων πραγμάτων με την ομάδα
 • Επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών
 • Σεβασμός και εκτίμηση για τα άλλα άτομα
 • Συνεργασία με άλλα άτομα σε ομάδες και δίκτυα
 • Διαχείριση και ηγεσία άλλων ατόμων
 • Συμφιλίωση, συμβιβασμός, διαπραγμάτευση
 • Μεγάλα φύλλα χαρτιού (π.χ. για πίνακες παρουσιάσεων)
 • Πολύχρωμοι μαρκαδόροι

Αυτή η δραστηριότητα εστιάζει στη δημιουργία ενός χάρτη της πόλης. Η ομάδα θα ζωγραφίσει το όραμα της για την πόλη, όπως την αντιλαμβάνεται, προσθέτοντας σημαντικά σημεία και τα μέρη που επισκέπτονται συχνά.

Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη δραστηριότητα με μία σύντομη άσκηση ανταλλαγής ιδεών για το θέμα «γειτονιά». Οι συμμετέχοντες/ουσες εκφράζουν τις σκέψεις τους. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να κατευθύνει τη συζήτηση με τη βοήθεια των ακόλουθων ερωτήσεων: Πώς νιώθετε σε αυτή τη γειτονιά; Ποια μέρη επισκέπτεστε συχνά; Ποια μέρη είναι σημαντικά για εσάς;

Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός δίνει ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού στην ομάδα (εάν είναι πολλά τα άτομα, χωρίστε τα σε μικρότερες ομάδες) και ζητήστε τους να ζωγραφίσουν έναν χάρτη της πόλης. Ο σκοπός είναι να συζητήσουν και να αποφασίσουν σαν σύνολο πώς θα δημιουργήσουν τον χάρτη. Όλα τα μέλη θα πρέπει να νιώσουν άνετα να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

Όταν ο χάρτης είναι έτοιμος, κάθε άτομο θα εξηγήσει πώς λειτούργησε και ποιο είναι το όραμα του για την πόλη. Θα ακολουθήσει συζήτηση με όλη την τάξη.

 • Πώς σας φάνηκε αυτή η δραστηριότητα;
 • Τι μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα;
 • Πώς οργανωθήκατε στις υποομάδες σας;
 • Πώς καταλήξατε σε συμφωνία;
 • Ανέλαβε κάποιο μέλος την ηγεσία κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας;

Ανάμεικτες ηλικιακά ομάδες

Ζητήστε από τα ηλικιωμένα άτομα να περιγράψουν τι θα ήθελαν να ανακαλύψουν στην πόλη που υπήρχε πριν από 25 χρόνια. 

Η ίδια οδηγία δίνεται στη συνέχεια στα νεότερα άτομα για να σκεφτούν τι θα ήθελαν να αλλάξει στην πόλη τους τα επόμενα 25 χρόνια.

Τέλος, με αυτή τη βάση, ζητήστε από όλα τα άτομα που συμμετέχουν να δημιουργήσουν έναν χάρτη που να λαμβάνει υπόψη τις ιδέες και των δύο ηλικιακών ομάδων.