Δραστηριότητα 2: Αντιμετώπιση συγκρούσεων μέσω ενεργητικής μαρτυρίας

  • Ταυτοποίηση μοτίβων άγχους στο σώμα
  • Εύρεση καινούργιων δημιουργικών λύσεων για την επίλυση μίας σύγκρουσης
  • Εξερεύνηση της σημασίας της κινητικής έκφρασης
  • Συμφιλίωση, συμβιβασμός, διαπραγμάτευση
  • Σεβασμός και εκτίμηση για τα άλλα άτομα
  • Υποστήριξη άλλων ανθρώπων

Εσωτερική/εξωτερική τοποθεσία με αρκετό χώρο για κίνηση

Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται στην έννοια Ενεργητική Μαρτυρία της Martha Eddy. Η ενεργητική μαρτυρία συνδυάζει τις αρχές της τεχνικής Ενεργητική Ακρόαση η οποία χρησιμοποιείται σε επικοινωνιακά πλαίσια και σε πλαίσια επίλυσης συγκρούσεων. Η μαρτυρία είναι η διαδικασία από την Αυθεντική Κίνηση που επιτρέπει στα υποσυνείδητα συναισθήματα και διαδικασίες να βγουν στην επιφάνεια. Μπορεί να μας βοηθήσει να παρατηρήσουμε, να νιώσουμε, και να φανταστούμε εναλλακτικούς τρόπους ανταπόκρισης σε μία κατάσταση σύγκρουσης.

1. Ατομικά, όλα τα μέλη της ομάδας θα σκεφτούν μία κατάσταση σύγκρουσης που εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής τους αλλά που δεν είναι μία υπερβολικά έντονη ανάμνηση.

2. Στη συνέχεια, θα χωριστούν σε ζευγάρια σύμφωνα με τα άτομα που κάθονται δίπλα τους.

3. Το Άτομο A θα έχει στη διάθεση του 1-3 λεπτά για να μοιραστεί την κατάσταση σύγκρουσης. Όταν περάσει το 1ο λεπτό, με τον ήχο ενός κουδουνιού, το Άτομο Α θα προσθέσει σωματικές κινήσεις στην αφήγηση της ιστορίας του. Όταν περάσει άλλο ένα λεπτό, το Άτομο Α θα συνεχίσει την ιστορία μόνο μέσω σωματικών κινήσεων, θα πρέπει να σταματήσει να μιλάει, για άλλο 1-1.5 λεπτό.

4. Τότε, το Άτομο B επαναλαμβάνει την ουσία της ιστορίας μέσω κινήσεων, για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

5. Πάντα να ενημερώνετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ό,τι απομένουν 10 δευτερόλεπτα πριν κάθε αλλαγή, καθώς και ό,τι είναι εντάξει εάν σταματήσουν στη μέση μίας πρότασης ή στη μέση μίας κίνησης.

Ανταλλαγή Σκέψεων & Εμπειριών

6. Όταν το κινητικό κομμάτι ολοκληρωθεί, κάθε ζευγάρι θα έχει χρόνο να σκεφτεί και να μοιραστεί τις εμπειρίες του. Θα αρχίσει το Άτομο Α. Χρησιμοποιώντας τη λέξη «Εγώ», θα μοιραστεί το πώς ένιωσε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, καλύπτοντας και τα 3 στάδια (δηλαδή, όταν παρουσίασε την ιστορία του με λόγια, με κινήσεις, και όταν παρατηρούσε το Άτομο Β να επαναλαμβάνει την ιστορία μέσω κινήσεων). Παράλληλα, το Άτομο Β εξασκείται στην ενεργητική ακρόαση.

Μετά από λίγα λεπτά, θα είναι η σειρά του Ατόμου B να εξηγήσει πώς βίωσε αυτή την εμπειρία του, χρησιμοποιώντας την ίδια δομή και τη λέξη «Εγώ», εστιάζοντας στην εσωτερική τους αντίδραση.

7. Όταν κάθε ζευγάρι συζητήσει τις εμπειρίες του, θα καθίσει όλη η ομάδα σε έναν κύκλο για να γίνει μία γενική αναθεώρηση.

Αυτή είναι μία βασική περιγραφή της μεθοδολογίας Ενεργητική Μαρτυρία που δημιουργήθηκε από την Martha Eddy και που προσαρμόστηκε ανάλογα για τους σκοπούς του Μαθήματος Κατάρτισης Erasmus+ «Μη Βίαιο Θέατρο».

Stepien K. & Skorczyńska M. (2019) Non-Violent Theatre for Artivists. https://nomadways.medium.com/non-violent-theatre-the-booklet-eb6b5e9dded0

  • Πώς βιώσατε τη διαφορά μεταξύ του να μιλάτε για μία σύγκρουση και του να εξηγείτε την ίδια κατάσταση μέσω κινήσεων;
  • Προσέξατε κάποια μοτίβα στις αντιδράσεις σας σε σχέση με τη σύγκρουση; Ίσως κάποια αίσθηση στο σώμα, μία ένταση, μία συγκεκριμένη κίνηση, στον τόνο της φωνής, κάποιες λέξεις;
  • Τι παρατηρήσατε όταν το άλλο άτομο στην ομάδα σας επαναλάμβανε την ιστορία σας; Πώς νιώσατε όταν αντέγραφε τις κινήσεις σας σαν ένας καθρέφτης; Προσέξατε κάτι καινούργιο ή αναπάντεχο;
  • Πώς μπορεί αυτή η εμπειρία και οι παρατηρήσεις να είναι χρήσιμα στοιχεία σε οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης στο μέλλον;

Αυτή η άσκηση είναι μία διαγενεακή δραστηριότητα που εξετάζει τους τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων στις διάφορες ηλικιακές ομάδες, τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Επομένως, είναι κατάλληλη για συνεργασίες μεταξύ των γενεών.