Δραστηριότητα 2: Αναπαραγωγή της εικόνας ενός πίνακα ζωγραφικής

 • Παρατήρηση του πίνακα ζωγραφικής
 • Οργάνωση για την αναδημιουργία της εικόνας: σημεία αναφοράς και μέθοδος
 • Πανομοιότυπη αναπαραγωγή του πίνακα ζωγραφικής
 • Ανταπόκριση στις απαιτήσεις ρουτίνας των καθηκόντων
 • Η εικόνα του πίνακα ζωγραφικής
 • Φύλλο χαρτί σε μορφή «κορνίζας» για την αναπαραγωγή της εικόνας
 • Μολύβι, γομολάστιχα, χάρακας, χρωματιστά στυλό ή μαρκαδόροι

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει:

 • Κοιτάζουμε προσεκτικά την εικόνα και δημιουργούμε ένα πανομοιότυπο αντίγραφο.
 • Αυτή η άσκηση να πραγματοποιηθεί σε ομάδες των 2 ατόμων, ή ατομικά.

1 - Ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί τις οδηγίες: ο σκοπός είναι «η πανομοιότυπη αναπαραγωγή της εικόνας μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα».

2 - Ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει ή προτείνει αυτή η άσκηση να πραγματοποιηθεί σε ομάδες των 2 ατόμων, ή ατομικά.

3 - Ο/η εκπαιδευτικός παρέχει το απαραίτητο υλικό σε κάθε άτομο ή ομάδα:

 • Την εικόνα και την «κορνίζα» (φύλλο χαρτί) για την αναδημιουργία της
 • Μολύβι, γομολάστιχα, χάρακα

4 - Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από όλους/όλες να παρατηρήσουν την εικόνα για λίγα λεπτά και να την σχολιάσουν.

5 - Κάθε ομάδα ή άτομο αρχίζει την αναπαραγωγή της εικόνας με όση περισσότερη ακρίβεια και προσοχή μπορεί - προτεινόμενος χρόνος: 45 λεπτά.

6 - Όταν όλα τα αντίγραφα της εικόνας είναι έτοιμα και ο εξοπλισμός έχει τακτοποιηθεί, ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από κάθε ομάδα ή άτομο να αξιολογήσει τη δουλειά του.

Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει επίσης από κάθε άτομο να εξηγήσει πώς οργανώθηκε, είτε ήταν μόνο του ή σε μία ομάδα.

7 - Όλα τα αντίγραφα της εικόνας τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο πάνω στον πίνακα ή πάνω στον τοίχο έτσι ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να μπορέσουν να δουν όλες τις δημιουργίες. Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από όλους/όλες να κάνουν ένα γενικό σχόλιο.

8 - Ο/η εκπαιδευτικός ρωτάει ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας και τι περιλαμβάνει: δεξιότητες και προσόντα.

9 - Ο/η εκπαιδευτικός, μαζί με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, προβαίνουν σε σύντομο σχολιασμό του έργου και του δημιουργού του (για να ενισχυθούν ικανότητες που αναπτυχθήκαν στην Ενότητα 1: Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών).   

Στο τέλος της δραστηριότητας - στάδιο 8:

Είναι ενδιαφέρον οι συμμετέχοντες/ουσες να κάνουν ένα βήμα πίσω από τη δραστηριότητα και να διαπιστώσουν τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει.

Ποιος ήταν ο σκοπός της δραστηριότητας;

Με ποιους τρόπους κάθε άτομο ή ομάδα πραγματοποίησε αυτή την άσκηση;

Ποιες δεξιότητες και ικανότητες ξεκλειδώθηκαν και ενισχύθηκαν;

Ποια είναι η αξία του να δουλεύει κανείς σε μία ομάδα; Ή ποια είναι η αξία του να εργάζεται ένα άτομο μόνο του;

Ποια είναι η αξία της αυτοκριτικής;

Η άσκηση πρέπει να πραγματοποιηθεί με μικτές ηλικιακά ομάδες.