Δραστηριότητα 1: Φεστιβάλ κοινοτικής μάθησης «ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ»

 • Προετοιμασία των ατόμων που συμμετέχουν για την οργάνωση και διεξαγωγή των δικών τους εργαστηρίων
 • Καθοδήγηση και ενδυνάμωση των ατόμων που συμμετέχουν να ενεργούν σε ρόλο εκπαιδευτικού αλλά και εκπαιδευόμενου/ης
 • Υποστήριξη των ατόμων που συμμετέχουν στη διοργάνωση ενός φεστιβάλ κοινοτικής μάθησης
 • Παροχή βοήθειας με το κομμάτι του προβληματισμού σχετικά με την εμπειρία και της αυτοαξιολόγησης των ικανοτήτων
 • Προώθηση της αμοιβαίας μάθησης και αλληλεγγύης
 • Ενεργώντας ανεξάρτητα και με πρωτοβουλία
 • Προγραμματισμός και οργάνωση
 • Έκφραση και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών
 • Συνεργασία με άλλα άτομα σε ομάδες και δίκτυα
 • Διαχείριση και καθοδήγηση άλλων ατόμων
 • Εξαρτάται από το είδος των εργαστηρίων που θα επιλέξουν οι συμμετέχοντες/ουσες

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την οργάνωση ενός φεστιβάλ και τη διδασκαλία στους/τις μαθητές/μαθήτριες όλων των απαραίτητων εργασιών για την υλοποίηση του. Το φεστιβάλ κοινοτικής μάθησης «Μαθαίνουμε Όλοι» βασίζεται στην ιδέα να φέρει τους ανθρώπους κοντά για να μάθουν όλοι μαζί και να μάθουν ο ένας από τον άλλο.

Το Φεστιβάλ μπορεί να οργανωθεί ως μέρος ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (δραστηριότητα που διαρκεί μία ημέρα) ή ως μία ανεξάρτητη εκδήλωση για ένα ευρύτερο κοινό (πολλές ημέρες). Οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι υπεύθυνοι/ες για την προετοιμασία και τη σωστή λειτουργία του φεστιβάλ, πάντα με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους.

Οι στόχοι του φεστιβάλ δια βίου μάθησης «Μαθαίνουμε Όλοι» είναι να:

 • Κινήσει το ενδιαφέρον για μάθηση σε άτομα όλων των ηλικιών και να αυξήσει τη συμμετοχή τους στη δια βίου μάθηση.
 • Δημιουργήσει συνθήκες για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και των κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. ικανότητες που σχετίζονται με τις ευθύνες/ιδιότητες των πολιτών) των συμμετεχόντων.
 • Διευρύνει και να εμπλουτίσει τον κοινωνικό κύκλο των συμμετεχόντων, και να προωθήσει τον διαπολιτισμικό και διαγενεακό διάλογο και την αλληλεγγύη.

Προτεινόμενα βήματα για την προετοιμασία και την υλοποίηση του φεστιβάλ:

 • Συζήτηση με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για τον σκοπό του φεστιβάλ
 • Αρχική επιλογή ημερομηνίας, τοποθεσίας, θέματος, ονόματος, κ.λπ.
 • Ανταλλαγή ιδεών για τις εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν (εργαστήρια, διοικητικές πτυχές, προώθηση, κ.λπ.)
 • Καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων σε μία ομάδα
 • Καθορισμός προθεσμιών για κάθε καθήκον που πρέπει να ολοκληρωθεί
 • Οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ελευθερία να επιλέξουν τις εργασίες για τις οποίες επιθυμούν να είναι υπεύθυνοι/ες
 • Συζήτηση με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για το περιεχόμενο και τα θέματα στα οποία επιθυμούν να εστιάσουν για την οργάνωση των εργαστηρίων. Τι θα ήθελαν να μοιραστούν με άλλα άτομα; Την εμπειρία, τα χόμπι, τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες τους; Όλα αυτά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: εργαστήρια τέχνης, δημιουργικές παρουσιάσεις, συζητήσεις, εγκαταστάσεις, παραστάσεις, κ.λπ. Όλοι/όλες, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την προηγούμενη εμπειρία τους, έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν τόσο στο ρόλο του εκπαιδευόμενου/ης όσο και του/της εκπαιδευτικού ή του/της συντονιστή/συντονίστριας.
 • Δημιουργία ενός προγράμματος για το φεστιβάλ. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη άτομα όλων των ηλικιών, επαγγελματικές και προσωπικές εμπειρίες, ενδιαφέροντα και ικανότητες, καθώς και άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και με σωματικές ή/και πνευματικές προκλήσεις.
 • Εύρεση υλικών και πόρων που χρειαζόμαστε για τα εργαστήρια
 • Καθορισμός προϋπολογισμού και διαθέσιμης χρηματοδότησης
 • Δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικής για την προώθηση του φεστιβάλ
 • Εμπλοκή εθελοντών/εθελοντριών από την κοινότητα
 • Καθορισμός ενός συστήματος παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος επικοινωνίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις για να συζητηθεί η προετοιμασία του φεστιβάλ. Ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων που το διοργανώνουν, μπορείτε να κάνετε περισσότερες συναντήσεις, είτε ομαδικές ή ατομικές, για να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες/ουσες με την προετοιμασία των εργαστηρίων τους.
 • Υλοποίηση και αξιολόγηση του Φεστιβάλ. Η αξιολόγηση μας επιτρέπει να σκεφτούμε ποια στοιχεία είχαν καλά αποτελέσματα, να εντοπίσουμε τομείς όπου χρειαζόμαστε περισσότερη προσπάθεια και γνώσεις, και να βελτιώσουμε μελλοντικά φεστιβάλ ή εκδηλώσεις.

Είναι σημαντικό να δοθεί η ευκαιρία σε κάθε συμμετέχοντα/ουσα να σχολιάσει τι ήταν και τι δεν ήταν αποτελεσματικό, και εάν έχουν επιτύχει τους στόχους τους.

 • Τι μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα που σας ενθουσίασε περισσότερο; (Ποιο είναι το σημαντικότερο συμπέρασμά σας;)
 • Πώς χρησιμοποιήσατε τις δεξιότητες αυτοκαθοδήγησης σας (αυτογνωσία, πρωτοβουλία, καθορισμός στόχων και σχεδιασμός, παρακολούθηση και διόρθωση) για να σας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας;
 • Πώς χρησιμοποιήσατε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα σας;
 • Πώς βρήκατε τους σωστούς πόρους και τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;
 • Καταφέρατε να ακολουθήσετε το πρόγραμμα/χρονοδιάγραμμα σας; Εάν ναι, πώς;
 • Ενισχύθηκε η ικανότητά σας να ενεργείτε ανεξάρτητα και με πρωτοβουλία; Μειώθηκε ή δεν άλλαξε κάτι; Γιατί πιστεύετε ό,τι συνέβη αυτό; Ποια παραδείγματα ή στοιχεία μπορείτε να μοιραστείτε για να δείξετε την ανάπτυξή σας κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας;

Αυτό το φεστιβάλ είναι από τη φύση του μία διαγενεακή εκδήλωση. Στόχος του είναι να φέρει κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, ενδιαφερόντων, εμπειριών για να μάθουν μαζί και να ενισχύσουν την αίσθηση της κοινότητας.