Δραστηριότητα 1: Το Ταξίδι του Ήρωα

 • Ανάπτυξη δημιουργικότητας και φαντασίας
 • Εξερεύνηση των στοιχείων που μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε εμπόδια και δυσκολίες
 • Προβληματισμός για προσωπικές επιλογές
 • Προβληματισμός για μία μαθησιακή εμπειρία, ένα πρόγραμμα, ή μία εκδήλωση
 • Ενασχόληση με την προσωπική ανάπτυξη
 • Αντιμετώπιση αλλαγών
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Κάρτες με μεταφορές ή κάρτες με εικόνες
 • Χαρτί, στυλό ή μολύβια, πίνακας παρουσιάσεων

Αυτή είναι μία άσκηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας, για να εξερευνήσουμε τι είναι αυτό που μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε εμπόδια και δυσκολίες, να προβληματιστούμε για τις στρατηγικές που επιλέγουμε, και να επιφέρουμε την αλλαγή. Η άσκηση είναι εμπνευσμένη από το πρότυπο ιστορίας Το Ταξίδι του Ήρωα του Joseph Campbell, «η παγκόσμια αναζήτηση για προσωπική μεταμόρφωση - το ταξίδι του ήρωα εξιστορεί το θάρρος να εξερευνήσουμε τα βάθη, την εικόνα της δημιουργικής αναγέννησης, τον εσωτερικό κύκλο της αλλαγής που βρίσκεται μέσα μας, την αλλόκοτη ανακάλυψη ό,τι ο/η αναζητητής/αναζητήτρια είναι το μυστήριο που επιδιώκει να γνωρίσει» (Joseph Campbell, Το Ταξίδι του Ήρωα: Joseph Campbell για τη ζωή και το έργο του, 1990). Περιγράφει μία περιπέτεια, μία μεταμορφωτική εμπειρία, ένα ταξίδι που θα καθορίσει την αλλαγή, τη μάθηση και την εμπειρία. Αυτή η τεχνική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μετασχηματιστική άσκηση αφήγησης ή ως δημιουργική μέθοδος για την ενθάρρυνση του προβληματισμού σχετικά με μία μαθησιακή εμπειρία, ένα πρόγραμμα, ή μια εκδήλωση.

Ζητήστε από κάθε άτομο να επιλέξει 7 τυχαίες κάρτες με εικόνες. Εξηγήστε ό,τι κάθε κάρτα θα εμπνεύσει κάθε κομμάτι της ιστορίας που θα δημιουργήσουν. Τα οπτικά στοιχεία και το περιεχόμενο από τις κάρτες θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αντικατοπτρίζονται στην ιστορία. Γράψετε στον πίνακα παρουσιάσεων τι αντιπροσωπεύουν όλες οι κάρτες και ζητήστε από κάθε άτομο να τοποθετήσει τις κάρτες που επέλεξε στη σειρά που επιθυμεί.

Η πρώτη κάρτα αντιπροσωπεύει τον/την πρωταγωνιστή/πρωταγωνίστρια της ιστορίας. Η δεύτερη κάρτα αντιπροσωπεύει την αποστολή που πρέπει να ολοκληρωθεί. Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αρχίσουν να γράφουν την ιστορία τους, παρουσιάζοντας και περιγράφοντας συνοπτικά τον κεντρικό χαρακτήρα, και τι επιθυμεί να επιτύχει.

Η τρίτη κάρτα αντιπροσωπεύει αυτό που βοηθάει τον/την ήρωα/ηρωίδα να επιτύχει τα όνειρα, τους στόχους, την αποστολή του/της. Η τέταρτη κάρτα αντιπροσωπεύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Η πέμπτη κάρτα αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο ξεπερνιούνται οι δυσκολίες, ποια άλλα άτομα ίσως βοηθήσουν στην πορεία. Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να συνεχίσουν τις ιστορίες τους, παίρνοντας έμπνευση από στις κάρτες.  

Η έκτη κάρτα αντιπροσωπεύει το πώς τελειώνει η ιστορία. Η έβδομη κάρτα αντιπροσωπεύει το βασικό μήνυμα της ιστορίας, αυτό που ανακάλυψε ο/η ήρωας/ηρωίδα. 

Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αποφασίσουν ποιο θα είναι το τέλος της ιστορίας τους και να το γράψουν. Όταν τελειώσουν όλες οι ιστορίες, ενθαρρύνετε όσα άτομα θέλουν να διαβάσουν ή να παρουσιάσουν τις ιστορίες τους στην υπόλοιπη ομάδα. Κλείστε τη δραστηριότητα με έναν απολογισμό και προβληματισμό σχετικά με το ποιο είναι το μήνυμα του ταξιδιού του ήρωα.

Priedite, I. (2019) Embodied change. Toolkit for facilitators. https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/embodied-change.2688/

 • Πώς νιώσατε που γράψατε μία δική σας ιστορία; Που την μοιραστήκατε με άλλα άτομα; Που ακούσατε τις ιστορίες άλλων ατόμων;
 • Συνειδητοποιήσατε κάτι συγκεκριμένο κατά τη διάρκεια της συγγραφής της ιστορίας σας;
 • Ποιες δυσκολίες χρειάστηκε να ξεπεράσετε στο ταξίδι σας;
 • Τι κάνατε για να βρείτε τους κατάλληλους πόρους και να λάβετε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;
 • Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μάθατε για τον εαυτό σας;

Είναι μία άσκηση που υλοποιείται ατομικά, άρα μπορεί να πραγματοποιηθεί με άτομα διαφορετικών ηλικιών.