Δραστηριότητα 1: Τι θα γινόταν εάν …

 • Εξήγηση για το πότε πρέπει να δίνονται σχόλια
 • Προετοιμασία και προγραμματισμός για παροχή εποικοδομητικών σχολίων
 • Καθορισμός του κατάλληλου περιβάλλοντος όπου μπορεί να συμβεί η κριτική
 • Αποδοχή εποικοδομητικών σχολίων
 • Σεβασμός και εκτίμηση προς τα άλλα άτομα
 • Φυλλάδια A4
 • Στυλό, Μολύβια
 • Καρέκλες

Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να παρατηρήσουν, να αναλύσουν, και να ταυτιστούν με τα σενάρια, κάνοντας εξάσκηση στο να δείχνουν σεβασμό. Στη συνέχεια, θα τους ζητηθεί να σκεφτούν και να προβληματιστούν.

Ο Τζόζεφ παρακολουθεί την υπάλληλό του, τη Σούζαν, και παρατηρεί ό,τι συνεχίζει να αργεί στις εβδομαδιαίες συναντήσεις τους. Παρατηρεί επίσης ό,τι παρόλο που αργεί, συμβάλλει στη συνάντηση και έχει έτοιμο το υλικό της. Ωστόσο, η αργοπορία της συνήθως αναστατώνει τους άλλους υπαλλήλους και διαταράσσει την παρουσίαση των εκθέσεων που έχουν ετοιμάσει. Ο Τζόζεφ έστειλε στη Σούζαν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση για να την υπενθυμίσει ό,τι πρέπει να φτάνει στην ώρα της και να είναι έτοιμη για τις εκθέσεις των συναδέλφων της. Εκείνη την εβδομάδα η Σούζαν άργησε και πάλι για τη συνάντηση. Στη συνέχεια, ο Τζόζεφ κάλεσε τη Σούζαν στο γραφείο του και μίλησε μαζί της για το πρόβλημα. Εκείνη είχε αρκετές δικαιολογίες, όπως πρόβλημα με το αυτοκίνητο ή χαλασμένο συναγερμό. Ο Τζόζεφ υπενθύμισε στη Σούζαν ό,τι είναι ενάντια στην πολιτική της εταιρείας να αργεί συνεχώς και εξέτασε μαζί της τη σελίδα της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών συνεπειών εάν αυτή η συμπεριφορά δεν αλλάξει. Στη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας, η Σούζαν έφτασε στην ώρα της.

«Εξάσκηση στον Τόνο» 

Στην ακόλουθη άσκηση, χρησιμοποιήστε παιχνίδι ρόλων με ένα άλλο άτομο που συμμετέχει. Σταθείτε με τις πλάτες γυρισμένες, και εξασκηθείτε στις παρακάτω δηλώσεις, παρατηρώντας τον τόνο που μπορεί να συνοδεύει κάθε πρόταση. Προσπαθήστε να κατανοήσετε τον τόνο που χρησιμοποιείτε σε κάθε δήλωση εσείς και το άτομο με το οποίο συνεργάζεστε.

Φράση #1 - Η επαγγελματική σου απόδοση μειώθηκε κατά 50% αυτή την εβδομάδα.  

Σημειώσεις:__________________________________________________________________________________________

Φράση #2 - Θα ήθελα να βελτιώσεις την ταχύτητα δακτυλογράφησής σου μέχρι το τέλος του μήνα.  

Σημειώσεις:__________________________________________________________________________________________

«Πρόσωπο με Πρόσωπο»

Στην ακόλουθη άσκηση, χρησιμοποιήστε παιχνίδι ρόλων για κάθε περίπτωση με ένα άλλο άτομο που συμμετέχει. Σταθείτε με τις πλάτες γυρισμένες, ή απλά να κοιτάζετε σε διαφορετικές κατευθύνσεις, και εξασκηθείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις. Στη συνέχεια, γυρίστε και κοιτάξτε ο ένας τον άλλον, πρόσωπο με πρόσωπο, και συζητήστε πόσο διαφορετική ένιωσε η κάθε εμπειρία. Ποια προσέγγιση φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική;

Φράση #1 – Η επαγγελματική σου απόδοσή μειώθηκε κατά 50% αυτή την εβδομάδα.  

Με τις πλάτες γυρισμένες:_______________________________________________________________________________

Πρόσωπο με πρόσωπο:________________________________________________________________________________

Φράση #2 – Πρέπει να ελέγξω την αύξηση στην ταχύτητα εισαγωγής δεδομένων σου πριν από το τέλος αυτού του τριμήνου.  

Με τις πλάτες γυρισμένες:_______________________________________________________________________________

Πρόσωπο με πρόσωπο:________________________________________________________________________________

 • Μπορείτε να προσδιορίσετε το κατάλληλο περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει να γίνεται η κριτική;
 • Πιστεύετε ό,τι η προετοιμασία και ο σχεδιασμός για την άσκηση εποικοδομητικής κριτικής είναι ένας καλός τρόπος για να δείξετε σεβασμό και εκτίμηση;
 • Τι μπορείτε να κάνετε στο περιβάλλον σας για να δείξετε σεβασμό και προσοχή στα άλλα άτομα;

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορες ηλικιακές ομάδες και είναι κατάλληλη για μικτές ηλικιακές ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο, οι δεξιότητες παρατήρησης και ανάκρισης μπορούν να εξεταστούν από διαφορετικές πτυχές.

Πηγή εικόνας: https://www.dreamstime.com/photos-images/respect.html