Δραστηριότητα 1: Ποίημα Προφορικού Λόγου

 • Παρουσίαση της ποίησης προφορικού λόγου στους/τις μαθητευόμενους/ες
 • Οι μαθητευόμενοι/ες θα γράψουν ένα σύντομο ποίημα προφορικού λόγου για το θέμα της «εργασίας»
 • Οι μαθητευόμενοι/ες θα εξερευνήσουν τις προσωπικές τους αξίες
 • Οι μαθητευόμενοι/ες θα εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους μέσω της συγγραφής και της ερμηνείας ενός ποιήματος
 • Ενέργειες σύμφωνα με τις αξίες
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και ζητημάτων
 • Έκφραση και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών
 • Χαρτί και στυλό για κάθε συμμετέχοντα/ουσα
 • Ηλεκτρονικός υπολογιστής ή προβολέας με δυνατότητες ήχου/ηχογράφησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα γράψουν και θα ερμηνεύσουν ατομικά ένα σύντομο ποίημα προφορικού λόγου για το θέμα της «εργασίας».

Εισαγωγή στην Ποίηση προφορικού λόγου 5-7 λεπτά

Ο/η εκπαιδευτικός παρακολουθεί μαζί με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ένα από τα ακόλουθα βίντεο:

Phil Kaye // Repetition (Poetry Observed) – YouTube

Sarah Kay: If I should have a daughter - YouTube

Για να παρακολουθήσετε το βίντεο με υπότιτλους, ενεργοποιήστε το CC στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης, και στη συνέχεια, μεταβείτε στις ρυθμίσεις > υπότιτλοι > αυτόματη μετάφραση, και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

Τι είναι η Ποίηση προφορικού λόγου; 10-12 λεπτά

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να μοιραστούν τις σκέψεις τους σχετικά με το τι είναι η ποίηση προφορικού λόγου. Μετά από μία σύντομη συζήτηση 3-5 λεπτών, ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί τα ακόλουθα σημεία:

 • Η ποίηση προφορικού λόγου είναι μία τέχνη που βασίζεται στην ερμηνεία των λέξεων.
 • Είναι ένας τρόπος προσωπικής έκφρασης που επιτρέπει στους/τις ποιητές/ποιήτριες να μοιραστούν τις απόψεις τους για τα θέματα που έχουν επιλέξει.
 • Ο ρυθμός είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο, οι ποιητές/ποιήτριες χρησιμοποιούν τον ρυθμό επειδή βοηθάει με τη ροή του ποιήματος και για να αποφύγουν μία μονότονη ερμηνεία.
 • Πολλά ποιήματα προφορικού λόγου περιλαμβάνουν ομοιοκαταληξία, αλλά δεν είναι πάντα απαραίτητο, και οι περισσότεροι/ες ποιητές/ποιήτριες χρησιμοποιούν την ομοιοκαταληξία για να τονίσουν συγκεκριμένα σημεία.

Ο ήχος και η παρουσίαση είναι εξίσου σημαντικά στοιχεία με την ερμηνεία του σώματος και τη φυσική παρουσία.

Καθορισμός Θέματος 5-10 λεπτά  

Εξηγήστε στους/τις συμμετέχοντες/ουσες ό,τι θα γράψουν ένα ποίημα προφορικού λόγου για το θέμα «εργασία». Δεν υπάρχουν κανόνες ή άλλες οδηγίες. Οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ελευθερία να γράψουν οτιδήποτε επιθυμούν. Χρησιμοποιήστε την κρίση σας εάν θα επιτρέψετε πιο τολμηρή γλώσσα.

Για να βοηθήσετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να γράψουν το ποίημα τους, μοιραστείτε μαζί τους τις ακόλουθες συμβουλές που χρησιμεύουν για τη συγγραφή ενός καλού ποιήματος προφορικού λόγου.

Αρχικό Προσχέδιο 20 λεπτά

Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να περάσουν περίπου 15-20 λεπτά γράφοντας το πρώτο τους προσχέδιο. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να βάλει ορχηστρική μουσική στο υπόβαθρο.

Ερμηνεία σε Ζευγάρια 10-15 λεπτά

Οι συμμετέχοντες/ουσες χωρίζονται σε ζευγάρια και μοιράζονται μεταξύ τους το ποίημα προφορικού λόγου που έγραψαν. Ζητήστε τους να μοιραστούν με το άτομο στην ομάδα τους ένα «Ρόδο» (ένα στοιχείο που τους άρεσε από το ποίημα) και ένα «Αγκάθι» (μία εισήγηση για αλλαγή, προσθήκη, ή αφαίρεση από το ποίημα). Υπενθυμίστε τους ό,τι το θέμα είναι η «εργασία». Στη συνέχεια, θα έχουν περίπου 15-20 λεπτά για να διορθώσουν και να τελειοποιήσουν το ποίημα τους.

Παρουσίαση 30+ λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας

Κάθε άτομο ερμηνεύει το ποίημά προφορικού λόγου που δημιούργησε. Όλη η ομάδα προσφέρει ένα σχόλιο «Ρόδο» σε κάθε ερμηνευτή/ερμηνεύτρια.

 • Θεωρείτε τον εαυτό σας άτομο που έχει αξίες;
 • Πώς νιώσατε που γράψατε για το θέμα της εργασίας;
 • Έχετε σκεφτεί στο παρελθόν πώς η εργασία σχετίζεται με τις αξίες σας;
 • Τι είδους συναισθήματα ή σκέψεις σας ήρθαν στο μυαλό;
 • Πώς θα βαθμολογούσατε τη δυσκολία αυτής της δραστηριότητας και γιατί;

Μικτές ηλικιακές ομάδες.

Πώς αντιλαμβάνεται κάθε συμμετέχοντας/ουσα το θέμα της «εργασίας». Επηρεάζει η ηλικία τον τρόπο με τον οποίο πλαισιώνουμε την «εργασία»;