Δραστηριότητα 1: Οργανώστε μία ομαδική επίσκεψη σε μία παράσταση

 • Σχεδιασμός μίας δραστηριότητας από την αρχή μέχρι το τέλος
 • Οργάνωση χρόνου κατά τη διάρκεια μίας μακροχρόνιας δραστηριότητας σε μία ομάδα
 • Εύρεση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση της δραστηριότητας
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών
 • Προγραμματισμός και οργάνωση
 • Έκφραση και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών
 • Συνεργασία με άλλα άτομα σε ομάδες και δίκτυα
 • Πίνακας παρουσιάσεων ή αφισών
 • Ηλεκτρονικός υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο για την έρευνα
 • Εκτυπωτής
 • Λίστα με τις παραστάσεις στις γύρω πόλεις
 • Κενά φύλλα χαρτιού για τον προγραμματισμό
 • Προϋπολογισμός για τη μεταφορά + την παρακολούθηση της παράστασης

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την οργάνωση μεταφοράς σε μία παράσταση και την κράτηση θέσεων. Ιδανικά, θα πραγματοποιηθεί σε μία ομάδα, με στόχο τη συλλογική οργάνωση, την κράτηση θέσεων και μεταφορικού μέσου, και κυρίως, την παρακολούθηση της παράστασης.

Η δραστηριότητα μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες ανάλογα με την ομάδα.

1. Εισαγωγή από τον/την εκπαιδευτικό: Συζήτηση για τον πολιτισμό

Ο/η εκπαιδευτικός θα γράψει τη λέξη «πολιτισμός» στον πίνακα και θα ζητήσει από όλα τα άτομα που συμμετέχουν να εκφράσουν τις σκέψεις τους για το συγκεκριμένο θέμα: «Τι συναισθήματα σας προκαλεί αυτή η λέξη;». Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να καθοδηγήσει τη συζήτηση και τις ιδέες με διάφορες ερωτήσεις: «Τι σας αρέσει σε σχέση με τον πολιτισμό; Πιστεύετε ό,τι είναι προσβάσιμος σε όλα τα άτομα; Είναι/σημαίνει το ίδιο παντού στον κόσμο; Πηγαίνετε συχνά σε πολιτιστικές παραστάσεις/εκδηλώσεις; Εάν όχι, γιατί;».

2. Παρουσίαση της δραστηριότητας:  

Στόχος: Επιλογή και παρακολούθηση μίας παράστασης

Οδηγίες: Επιλέξτε μία παράσταση που θα αρέσει σε όλη την ομάδα, προγραμματίστε την έξοδο σας, και πηγαίνετε να παρακολουθήστε αυτό που προτιμήσατε.

Μέθοδος: Ομαδική άσκηση

Διάρκεια: 3 - 5 ώρες

3. Επιλογή παράστασης:

Οι συμμετέχοντες/ουσες σχηματίζουν υποομάδες (τουλάχιστον δύο ατόμων) και ψάχνουν για μία παράσταση που θα τους ενδιέφερε: στο διαδίκτυο, σε διαφημιστικά φυλλάδια, κ.λπ. Επιλέγουν από κοινού μία παράσταση και προετοιμάζουν μία παρουσίαση της.

Κάθε υποομάδα παρουσιάζει την επιλογή της στην υπόλοιπη ομάδα. Όλα τα μέλη, πρέπει τότε να συμφωνήσουν για μία παράσταση που μπορεί να ενδιαφέρει όλη την ομάδα.

4. Οργάνωση:

Όλη η ομάδα δημιουργεί μαζί μία λίστα με τα διάφορα βήματα που πρέπει να γίνουν και καθορίζει ένα χρονοδιάγραμμα. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει με διάφορες ιδέες: διαδρομές, εισιτήρια, χρονοδιαγράμματα, ώρες ταξιδιού, κ.λπ.

Όταν η λίστα με τα βήματα είναι έτοιμη, η ομάδα κατανέμει τις ευθύνες: δημιουργία υποομάδων ανάλογα με τις αρμοδιότητες. Κάθε υποομάδα εργάζεται από κοινού για την έρευνα και την κράτηση.

5. Παράσταση:

Η ομάδα ταξιδεύει στην τοποθεσία της παράστασης. Με βάση την κατανομή των καθηκόντων, κάθε άτομο/υποομάδα ηγείται της ομάδας και αναλαμβάνει την ευθύνη την κατάλληλη στιγμή.

6. Αξιολόγηση της δραστηριότητας: 

Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από όλα τα άτομα που συμμετείχαν να αξιολογήσουν τη δραστηριότητα και την προσωπική τους εμπλοκή.

Εάν ο/η εκπαιδευτικός αποφασίσει να κάνει τη δραστηριότητα μέσα σε μία μέρα μόνο, τότε μπορεί να παραλείψει το στάδιο 3 και να επιλέξει εκείνος/η την παράσταση.

 • Πώς σας φάνηκε αυτή η δραστηριότητα;
 • Τι μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα;
 • Ποια βασικά βήματα ήταν χρήσιμα όσον αφορά τον προγραμματισμό;
 • Είχατε οργανώσει και προγραμματίσει κάποια στιγμή στο παρελθόν μία δραστηριότητα;
 • Ποια άλλη δραστηριότητα θα μπορούσατε να διοργανώσετε με αυτό τον τρόπο;

Εάν αυτή η δραστηριότητα υλοποιηθεί με μία μικτή ομάδα, οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να χωριστούν σε υποομάδες, ανάλογα με την ηλικία, ώστε κάθε μέλος να μπορεί να μάθει από μία παράσταση που αρέσει σε όλα τα υπόλοιπα.

Ή μπορείτε να αναμείξετε τις ηλικίες, ώστε όλα τα μέλη να μπορούν να μάθουν το ένα από το άλλο κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού (για παράδειγμα, χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ηλικιωμένα άτομα που δεν τα χρησιμοποιούν σχεδόν ποτέ, κ.λπ.).