Δραστηριότητα 1: Κοιτάζοντας έναν πίνακα

 • Παρατηρήστε έναν πίνακα
 • Περιγράψτε τι βλέπετε (ποιος/α, πότε, τι, που ...)
 • Εκφράστε τα συναισθήματα σας (συναισθήματα, αισθήσεις, αναμνήσεις ...)
 • Συλλογή πληροφοριών: πώς, πότε;
 • Ταυτοποίηση του/της δημιουργού, της ημερομηνίας και του ονόματος του πίνακα
 • Προσδιορίστε το θέμα που περιγράφεται στον πίνακα: ταξινόμηση και ανάλυση των πληροφοριών που εντοπίστηκαν
 • Συνδέστε τον πίνακα με την εποχή μας
 • Δημιουργήστε ένα συνοπτικό έγγραφο: φυλλάδιο παρουσίασης για τον πίνακα και προβληματισμός
 • Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών
 • Αναπαραγωγή ενός εικαστικού έργου σε μορφή Α4 με ετικέτα στην οποία αναγράφεται το όνομα, ο/η δημιουργός, και η ημερομηνία παραγωγής του.
 • Διαθέσιμο υλικό τεκμηρίωσης (έγγραφο, ιστοσελίδα, φωτογραφία...) - ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εκτυπωτής.
 • Ένα κενό φύλλο χαρτί για σημείωση σχολίων + κόλλα, μαρκαδόροι.

Η δραστηριότητα απαιτεί την παρατήρηση ενός πίνακα και τη δημιουργία ενός φύλλου πληροφοριών.

Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί ατομικά ή σε ομάδες έως 4 ατόμων.

Μπορεί να προγραμματιστεί χρόνος για συλλογική ανταλλαγή σχολίων: κάθε άτομο παρουσιάζει τι έχει δημιουργήσει, ειδικά το μέρος 5 που μας επιτρέπει να προβληματιστούμε συλλογικά σχετικά με το πώς συνδέονται όλα με τα τρέχοντα γεγονότα.

1. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να εισαγάγει τη δραστηριότητα με μία ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σχετικά με το ζήτημα της τέχνης και της μετάδοσης πληροφοριών: μεταδίδουν τα έργα τέχνης πληροφορίες; για ποιο θέμα; πώς; γιατί; Όλες οι ιδέες θα γράφονται σε έναν πίνακα παρουσιάσεων.

2. Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει:

 • Σκοπός της δραστηριότητας: αναζήτηση πληροφοριών, ανάλυση τους, έκφραση και ανταλλαγή απόψεων.
 • Οδηγίες: παρατηρήστε έναν πίνακα, μαζέψτε πληροφορίες, γράψτε ένα φυλλάδιο πληροφοριών (ελεύθερη μορφή, είδος αφίσας A3)
 • Μέθοδος: αυτή η άσκηση μπορεί να γίνει ατομικά ή σε ομάδες
 • Διάρκεια: από 2.5 μέχρι 3 ώρες

3. Ο/η εκπαιδευτικός διανέμει την έντυπη μορφή του πίνακα σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν.

4. Ο/η εκπαιδευτικός θέτει συλλογικά το ερώτημα της πηγής: πού και πώς να αναζητήσουμε πληροφορίες.

5. Κάθε συμμετέχοντας/ουσα ή κάθε ομάδα μπορεί να δουλέψει πάνω στην αφίσα του/της.

6. Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από κάθε άτομο να παρουσιάσει τη δουλειά του (μέθοδος, αφίσα, και σύνδεσμος).

7. Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από όλους/όλες να αξιολογήσουν τους εαυτούς τους χρησιμοποιώντας το πλέγμα ενδείξεων.

8. Ο/η εκπαιδευτικός ξεκινάει μία συζήτηση σχετικά με το ενδιαφέρον της δραστηριότητας, την ποιότητα των πηγών πληροφόρησης, και την απήχηση του πίνακα.

 • Πώς νιώσατε για τον πίνακα;
 • Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας;
 • Πώς την υλοποιήσατε; Πώς κάνατε την έρευνα σας για πληροφορίες;
 • Με ποια άλλη κατάσταση, ειδικά στο πλαίσιο ενός εργασιακού χώρου, μπορεί να συγκριθεί αυτή η δραστηριότητα επεξεργασίας πληροφοριών;

Η άσκηση θα πρέπει να γίνει με μικτές ηλικιακά ομάδες.

Παρέχετε αρκετές εικόνες από πίνακες ζωγραφικής.

Ζητήστε από ένα άτομο από κάθε ομάδα να διαλέξει μία εικόνα για να αρχίσει η άσκηση.

Στο τέλος, τα άτομα που επέλεξαν τις εικόνες θα πρέπει να εξηγήσουν την απόφαση τους (π.χ. γιατί δεν επέλεξαν μία άλλη εικόνα, κ.λπ.).