Δραστηριότητα 1: Εστιάζουμε πάντα στη θετική πλευρά της ζωής

Να μάθουμε ένα τραγούδι που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση όταν όλα μοιάζουν δύσκολα και αβέβαια, και που ίσως μας βοηθήσει να εστιάσουμε στη φωτεινή πλευρά της ζωής.

  • Αντιμετώπιση αλλαγών
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων και άλλων ζητημάτων
  • Εστίαση στην προσωπική εξέλιξη

Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να βρει ένα τραγούδι που θα είναι το κατάλληλο παράδειγμα για αυτό το θέμα, θα το παρουσιάσει σε μία οθόνη, και η ομάδα θα μπορέσει να το τραγουδήσει.

Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να εστιάσουν στις θετικές πτυχές των αλλαγών που συμβαίνουν στη ζωή τους. Μελέτες έχουν αποδείξει ό,τι η μουσική σε συνδυασμό με το γέλιο επηρεάζουν θετικά τη διάθεση ενός ατόμου.

Η Αμερικανική Ένωση Μουσικοθεραπείας έγραψε ό,τι η μουσικοθεραπεία είναι η κλινική & τεκμηριωμένη χρήση μουσικών παρεμβάσεων για την επίτευξη εξατομικευμένων στόχων στο πλαίσιο μίας θεραπευτικής σχέσης από έναν/μία εξουσιοδοτημένο/η επαγγελματία που έχει ολοκληρώσει ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα μουσικοθεραπείας. Οι μουσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν μία ποικιλία από στόχους υγείας & εκπαίδευσης, όπως η προώθηση της ευεξίας, η διαχείριση του άγχους, η ανακούφιση από τον πόνο, η έκφραση συναισθημάτων, κ.λπ.

Αυτή η δραστηριότητα χρησιμοποιεί πτυχές της θεραπείες για να προωθήσει την ευεξία και τη διαχείριση του άγχους.

Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ομάδες των 4-5 ατόμων.

Ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί σε όλη την ομάδα ό,τι θα μάθουν ένα καινούργιο τραγούδι. Τότε, θα παρουσιάσει τους στοίχους του τραγουδιού, και παράλληλα, θα παρακολουθήσουν το βιντεοκλίπ του τραγουδιού.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

  • Επιλογή ενός τραγουδιού που οι συμμετέχοντες/ουσες θα κατανοήσουν και με το οποίο θα ταυτιστούν
  • Τα κριτήρια για την επιλογή του τραγουδιού είναι το πόσο θετικό, ψυχαγωγικό, και χιουμοριστικό είναι, και πόσο εύκολα μπορεί να το τραγουδήσει κανείς
  • Εύρεση των στοίχων και του βιντεοκλίπ του τραγουδιού για να τα παρουσιάσετε στην τάξη

Στη συνέχεια, μπορείτε να παρουσιάσετε τα βίντεο και να τραγουδήσετε όλοι/όλες μαζί. Αναλύστε το τραγούδι και τους στίχους του, ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να καταλάβουν το κείμενο, σε περίπτωση που έχουν άλλη μητρική γλώσσα.

  • Ποιο κομμάτι του τραγουδιού σας άρεσε περισσότερο;
  • Γιατί;
  • Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα του τραγουδιού;
  • Θα σας φτιάχνει τη διάθεση όταν το ακούτε;

Αυτή η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μικτές ηλικιακά ομάδες για να μάθουν από τις διαφορετικές εμπειρίες.