Δραστηριότητα 1: Εργαστήριο φωτογραφίας + ζωγραφικής στην πόλη

 • Προβληματισμός για ένα τοπικό θέμα
 • Έκφραση ιδεών
 • Μεταφορά ιδεών σε φωτογραφίες
 • Σκέψη για πιθανές λύσεις
 • Σχεδιασμός των προτεινόμενων λύσεων στις φωτογραφίες
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και ζητημάτων
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Ανεξάρτητες ενέργειες και παρουσίαση πρωτοβουλίας
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Πίνακας παρουσιάσεων και στυλό
 • Φωτογραφική μηχανή ή χρήση κάμερας ενός κινητού τηλεφώνου
 • Μαρκαδόροι POSCA
 • Εκτυπωτής (μαυρόασπρό μελάνι)

Η δραστηριότητα εστιάζει στον προβληματισμό σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη, τη μεταφορά τους σε εικόνες (ασπρόμαυρες φωτογραφίες), και τον σχεδιασμό πιθανών λύσεων (σχέδια με χρώμα).

1. Εισαγωγή

Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από την ομάδα να συμμετέχει σε μία ανταλλαγή ιδεών: θα γράψει στον πίνακα τη φράση «η πόλη μου» και θα ζητήσει από όλα τα άτομα της ομάδας να μοιραστούν τις σκέψεις τους για το θέμα, βοηθώντας ταυτόχρονα με ερωτήσεις όπως: Τι συναισθήματα σας προκαλεί αυτή η φράση; Σας αρέσει η πόλη σας; Νιώθετε ασφάλεια; Υπάρχουν προβλήματα;

Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός θα κατευθύνει τη συζήτηση προς το θέμα των προβλημάτων που σχετίζονται με την πόλη. Τότε, θα κλείσει τη συζήτηση ζητώντας από κάθε συμμετέχοντα/ουσα να σκεφτεί τα προβλήματα που σχετίζονται με την πόλη, και να επιλέξει ένα από αυτά που τον/την απασχολεί/δυσκολεύει/επηρεάζει περισσότερο από όλα τα άλλα.

2. Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει:

 • Σκοπός δραστηριότητας: Λήψη φωτογραφιών που θα αποθανατίζουν προβληματικές καταστάσεις που υπάρχουν στην πόλη, και δημιουργία σχεδίων που να προτείνουν διάφορες λύσεις
 • Οδηγίες: Ταυτοποίηση ενός προβλήματος που υπάρχει στην πόλη και σκέψη σχετικά με το πώς μπορεί να παρουσιαστεί μέσω μίας εικόνας
 • Μέθοδος: ατομική άσκηση
 • Διάρκεια: 2 x 3 ώρες

3. Φωτογραφίες στην πόλη

Όταν κάθε συμμετέχοντας/ουσα εντοπίσει ένα πρόβλημα, ο/η εκπαιδευτικός θα δώσει λίγο χρόνο να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να το παρουσιάσουν μέσω μίας εικόνας, και σε ποιο σημείο της πόλης. Μπορεί επίσης να ζητήσει από τα άτομα που δυσκολεύονται να σκεφτούν ιδέες να μοιραστούν το πρόβλημα που εντόπισαν με την υπόλοιπη ομάδα, ώστε να σκεφτούν από κοινού πώς θα μπορούσε να παρουσιαστεί σε μία εικόνα.

Όταν όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες κατασταλάξουν σε μία ιδέα, θα πρέπει να περιπλανηθούν στην πόλη για να βγάλουν φωτογραφίες που θα απεικονίζουν το θέμα.

4. Πιθανές λύσεις

Όταν όλες οι φωτογραφίες εκτυπωθούν με μαυρόασπρο μελάνι, οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να σκεφτούν πιθανές λύσεις. Τότε, θα ζωγραφίσουν με χρώμα τις λύσεις που βρήκαν πάνω στις φωτογραφίες τους (εκτυπώστε όσες φωτογραφίες για τις οποίες έχουν ιδέες).

 • Πώς σας φάνηκε αυτή η δραστηριότητα;
 • Τι μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα;
 • Πώς οργανωθήκατε σε υποομάδες για να βρείτε μία λύση;
 • Πιστεύετε πώς βρήκατε μία ουσιαστική λύση;

Με μία μικτή ομάδα, τα μέλη μπορούν να συγκρίνουν ποια είναι τα διαφορετικά προβλήματα και ζητήματα που έχει κάθε γενιά: Έχουν τις ίδιες ανησυχίες; Τι είναι σημαντικό για τα νεότερα/ηλικιωμένα μέλη; Είχαν τα ηλικιωμένα μέλη τις ίδιες ανησυχίες όταν ήταν νεότεροι/ες;